Traineeblogg

Emilie Isaksen

Emilie Isaksen

Prosjektleder Fremstr

Virksomhetsutvikling

Høsten har meldt sin ankomst og det nærmer seg slutten på tredje blokk i traineeprogrammet. Siden mai har jeg vært en del av avdelingen virksomhetsutvikling ved hovedkontoret i Oslo. En veldig spennende avdeling hvor det er høyt tempo, og mange flinke folk å lære av!

Hei!

Det begynner å bli en stund siden jeg forlot prosjekteringsavdelingen, og flyttet meg videre til avdelingen virksomhetsutvikling. Så langt har det vært fire spennende, innholdsrike og lærerike måneder, og ikke minst har jeg blitt kjent med mange dyktige mennesker. I avdelingen jobbes det kort fortalt med å utvikle og forbedre JMs virksomhet. Det arbeides blant annet med JMs interne prosesser, byggemetoder, bærekraft, BIM, intelligente hjem, kundeservice og pilotprosjekter. Arbeid som også innebærer mye kontakt på tvers av landegrenser, med svenske og finske kollegaer.

Så langt har jeg fått interessante oppgaver innenfor flere områder, noe som gir et godt innblikk i avdelingen. Blant annet jobber jeg med bærekraft, intelligente hjem, pilotprosjekter og harmonisering av JMs monteringsanvisninger. I JM er det høyt fokus på bærekraft. Vi har som mål at klimapåvirkende utslipp skal være nær null i 2030, og tror at utslippene kan reduseres med 85 % innen den tid. Vi er i gang med utregninger, og jobber i den forbindelse sammen med rådgivere for å utarbeide et klimagassregnskap for et nylig avsluttet prosjekt. Dermed har vi reelle verdier å forholde oss til, noe som er veldig spennende!

Vi har også flere pågående pilotprosjekter i JM, og jeg har fått følge to av disse tett i løpet av de siste månedene. En av pilotene, Ressurseffektiv verdikjede, er et samarbeidsprosjekt mellom JM og Norgips. Kort fortalt ser man på muligheten for leveranser av ferdig tilpassede gipsplater til våre prosjekter. Ved hjelp av scanning kan et nøyaktig bestillingsunderlag utarbeides, ferdig bearbeidede gipsplater produseres, og alt gipsavfall elimineres. Å få delta på møter underveis i piloten, og ikke minst være til stede ute på byggeplass når ulike momenter skal testes og gjennomføres, har vært utrolig spennende.

I den andre piloten ser vi på muligheten for å benytte lavkarbonbetong i våre byggeprosjekter for å redusere utslippet av klimagasser og oppnå en mer bærekraftig produksjon. Dette gjør vi ved å teste og sammenligne lavkarbon A- og lavkarbon B-betong ute i produksjon på Damkvartalet. Her er det Andreas og jeg som har ansvaret for å planlegge, følge opp og dokumentere arbeidet, noe som har vært veldig gøy og lærerikt.

Jeg føler meg virkelig heldig som får mulighet til å flytte meg rundt i virksomheten og teste ulike roller, oppgaver og ansvarsområder. Å bli kjent med og lære fra dyktige kollegaer i forskjellige avdelinger, som ser prosessene fra ulike vinkler, er utrolig nyttig. Det gir meg erfaringer jeg er glad for å kunne ta med meg videre. Nå har jeg kun to uker igjen på virksomhetsutvikling før det er tid for fjerde blokk i programmet, nemlig borteblokk på hovedkontoret i Stockholm med fokus på prosjektledelse. Jeg gleder meg til å flytte til en ny by, bli kjent med nye prosjekter og kollegaer, og ikke minst masse fika! 😊