ASKO NORD AS: Bærekraft er konkurransekraft

Miljø, klima og bærekraft er det mest grunnleggende og langsiktige enhver virksomhet kan drive med.

ASKO NORD AS forsyner landsdelen med mat og drikke. Målet er at virksomhetens transport skal være utslippsfri innen 2026.
ASKO NORD AS forsyner hele landsdelen med matvarer som dekker primærbehovene for folk i by og bygd. De leverer til alt i fra dagligvarer og hotell, barnehager, sykehus, forsvaret med flere.
FREMSTR

- For oss innebærer bærekraft at vi tar etiske, sosiale og miljømessige hensyn i alt vi foretar oss.

Grete Ovanger, adm.dir, ASKO NORD AS

ASKO NORD AS Forsyner Nord-Norge med matvarer for over 4 milliarder hvert år.

ASKO NORD AS er en grossist som sørger for at butikker, restauranter, hotell, barnehager, sykehus, forsvaret med flere får levert matvarer. Fra basen i Ramfjord koordineres all logistikk som gjør at vi får ferske matvarer til hele landsdelen.

Med OVER 200 utgående bilruter i uka forsyner ASKO NORD AS samfunnet med livsnødvendige varer.

Det er ingen liten logistikkoperasjon. Varene skal leveres i tide, uansett vær og vind til små og store steder. Også til «der ingen kunne tru at nokon kunne bu», langs krevende veger i dårlig vær. Med ferger, fjelloverganger og andre utfordringer. I all hovedsak leveres varene med  lastebil. ASKO NORD AS har en moderne bilpark med lave partikkelutslipp som benytter fornybart drivstoff. De jobber også med å kunne elektrifisere bilparken – noe som også innebærer samarbeid med myndighetene i utvikling av infrastruktur. 

Asko prøver nå ut verdens første tunge eL-lastebil. "Emma" kan trekke 44 tonn med en rekkevidde opp mot 60 mil.

Virksomhetene i hele konsernet er energikrevende. Og de har lenge vært en pådriver i det grønne skriftet – både når det gjelder transport på vegene, men også i forhold til fornybar energi til sentrale lager og bygg. «Emma» inngår i «Grønt landtransportprogram», som har som mål å halvere de nasjonale klimagassutslippene innen 2030. Samt fremme lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner i Norge.

For ASKO NORD AS er bærekraft mye mer enn bare co2 og utslipp

Logistikk- og grossistleddet har tradisjonelt vært et mannsdominert yrke, spesielt blant sjåfører. Det sosiale bærekraftsmålet betyr også en målrettet satsning på å styrke og øke mangfoldet i ASKO NORD AS. Virksomheten jobber aktivt for å øke kvinneandelen blant sjåfører og andre ansatte. Integrering av fremmedkulturelle i arbeidslivet har også høy prioritet.

For ASKO NORD AS er bærekraft mye mer enn bare co2 og utslipp

Logistikk- og grossistleddet har tradisjonelt vært et mannsdominert yrke, spesielt blant sjåfører. Det sosiale bærekraftsmålet betyr også en målrettet satsning på å styrke og øke mangfoldet i ASKO NORD AS. Virksomheten jobber aktivt for å øke kvinneandelen blant sjåfører og andre ansatte. Integrering av fremmedkulturelle i arbeidslivet har også høy prioritet.

Med OVER 200 utgående bilruter i uka forsyner ASKO NORD AS samfunnet med livsnødvendige varer.

Det er ingen liten logistikkoperasjon. Varene skal leveres i tide, uansett vær og vind til små og store steder. Også til «der ingen kunne tru at nokon kunne bu», langs krevende veger i dårlig vær. Med ferger, fjelloverganger og andre utfordringer. I all hovedsak leveres varene med  lastebil. ASKO NORD AS har en moderne bilpark med lave partikkelutslipp som benytter fornybart drivstoff. De jobber også med å kunne elektrifisere bilparken – noe som også innebærer samarbeid med myndighetene i utvikling av infrastruktur. 

Asko prøver nå ut verdens første tunge eL-lastebil. "Emma" kan trekke 44 tonn med en rekkevidde opp mot 60 mil.

Virksomhetene i hele konsernet er energikrevende. Og de har lenge vært en pådriver i det grønne skriftet – både når det gjelder transport på vegene, men også i forhold til fornybar energi til sentrale lager og bygg. «Emma» inngår i «Grønt landtransportprogram», som har som mål å halvere de nasjonale klimagassutslippene innen 2030. Samt fremme lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner i Norge.

det store målet nå
er utslippsfri transport.

målet er allerede
om fire år - i 2026.

_FREMSTR er viktig for oss som rekrutteringsarena. vi har store behov, og trenger flinke hoder med nye tanker skal vi lykkes med å nå målene våre

Grete Ovanger, adm.dir, ASKO NORD AS