Bli en FREMSTR BEDRIFT!

Bærekraft åpner for store forretningsmuligheter, vekst, innovasjon og arbeidsplasser for næringslivet – hvis vi er fremst i skoene i det grønne skiftet.

Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres i spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. 

Fredrik Olsen

Prosjektleder Fremstr

[email protected]

+47 412 11 577


Ønsker din bedrift å lykkes bedre med rekruttering?

Noen fordeler for bedriften din

BEDRIFTSTORIES