ASKO NORD har spart masse tid på rekruttering og er superfornøyd!

ASKO NORD har spart masse tid på rekruttering og er superfornøyd!

Trine Gustavsen i ASKO NORD trekker frem rekrutteringsprosessen og måten Fremstr ivaretar traineene utenfor jobben, som store fordeler med programmet.

ASKO NORD forsyner landsdelen med mat og drikke. Målet er at virksomhetens transport skal være utslippsfri innen 2026. I år er første gang ASKO NORD har en trainee fra Fremstr. Vi har snakket med Trine Gustavsen, markeds- og logistikksjef i ASKO NORD om deres erfaringer med å ha en Fremstr-trainee i bedriften.

Hvorfor ansatte dere en trainee? 

Vi er et aktivt medlem i Næringsforeningen, og hadde fått Fremstr-programmet via dem ved flere anledninger. Da vi skulle ansette en markeds- og logistikkoordinator bestemte vi oss for å gjøre det via Fremstr. 

Nå er vi veldig glade for at vi valgte Fremstr. Vi er superfornøyd med både kandidaten og programmet! 

Hvordan var rekrutteringsprosessen?

Veldig spennende! Vi er veldig fornøyd med prosessen. Fremstr håndterte alt fra stillingsutlysning, markedsføring, søknader og koordinering av intervjuer. Det sparte oss for mye jobb, og vi fikk presentert flere aktuelle kandidater. 

Vi ønsket oss en yngre person med ingeniørutdannelse og logistikkfag. Lars Even var den eneste kandidaten med akkurat den utdannelsen, og vi er veldig glade for at han valgte oss! 

Lars Even Lyse Kåstad jobber som logistikk- og markedskoordinator i ASKO NORD. Han er ansatt via Fremstr. Her sammen med Trine Gustavsen, markeds- og logistikksjef.

Det beste med Fremstr

Vår trainee er fra Bergen, og programmet legger veldig godt til rette for traineer som kommer utenfra. Det er krevende å skulle etablere seg i en ny by og få et kontaktnett. Med samlingene og det sosiale han får gjennom Fremstr er vi trygge på at han blir ivaretatt også utenfor jobben. I ASKO NORD har vi mange aktiviteter, og vi føler et ansvar for at våre ansatte har det fint også utenfor jobben. Men veldig mange har en hektisk hverdag, og kanskje ikke tid og overskudd til å gå ut å finne på ting med de nye. Lars Even er også en del yngre enn veldig mange andre her, og da er det veldig bra at han har gruppa med traineer som er i samme situasjon som han selv. De får være med på masse ting! Det de får er ganske unikt! 

Vil dere vurdere en ny Fremstr-trainee i fremtiden?

Det skal man ikke se bort ifra. Jeg liker løsningen, så fremt vi har noe å fylle rollen med. Det skal være et behov i bedriften, og traineen skal ha noe å gjøre. Vi ønsker å beholde traineen når programmet er over, og tenker langsiktig rekruttering gjennom programmet. 

Tips til andre som vurderer å ansette en Fremstr-trainee

Jeg anbefaler det! Det er verdifullt for bedriften, og for regionen vår. Bærekraft er et relativt nytt område som alle bedrifter må ta tak i, og rapportere på. Mange bedrifter har kanskje ikke kommet ordentlig i gang her, og da kan de få god drahjelp gjennom Fremstr-programmet. 

Kan en bærekraftstrainee være noe for din bedrift? Ta kontakt her >>