Et halvt år som Fremstr-trainee: Slik har det vært

Et halvt år som Fremstr-trainee: Slik har det vært

Å være Fremstr-trainee kan være så mangt. Som å overnatte på sofaer på bygda, lære alt om spotprisen eller finne ut hva man skal bli når man blir stor. Her er Ingvild, Mangus og Kristine sine erfaringer.

Ingvild Aas Ravlum , Kommuneplanlegger i Karlsøy kommune 

Oslo-jenta Ingvild Aas Ravlum jobber som kommuneplanlegger i Karlsøy kommune, en kommune i Nord-Troms som teller litt over 2000 innbyggere fordelt på fem bebodde øyer. Å flytte fra Oslo til en liten øy i Nord-Norge har vært en stor overgang, men samtidig en veldig fin – og utfordrende opplevelse. 

Fremstr-traineene på studietur i Lofoten. Ingvild til venstre.

Hvordan har det siste halvåret vært? 

Gøy, spennende og utfordrende! Jeg jobber retningsgivende, strategisk og overordnet med bærekraft, så jeg har fått veldig mye ansvar rett etter endt studiet. Det er litt skummelt. men mest tøft at jeg har fått dette ansvaret så tidlig i arbeidslivet. Hadde jeg derimot jobbet for en større kommune, hadde nok akkurat disse arbeidsoppgavene ligget veldig langt frem i tid. 

I høst har jeg jobbet med kunnskapsgrunnlaget som beskriver nå-situasjonen i alle sektorer i kommunen. Nå jobber jeg med planstrategien, som baserer seg på funnene/hovedutfordringene som framkommer i kunnskapsgrunnlaget. Planstrategien er det dokumentet som skal styre retningen kommunen ønsker å gå de neste fire årene, og derfor hvilke planer som må være på plass for at dette skal gå riktig. 

Det er spesielt å bo på et lite sted. På Ringvassøya er det to matbutikker, og en bistro som stenger klokka sju. Det jeg savner mest er en nøytral møteplass. For sånn som det er nå man dra hjem til folk, eller invitere folk hjem. Etter et middagsselskap må man gjerne overnatte på en sofa eller et gjesterom. Det fine med det er jo at man kommer nærmere naboene og kollegaene sine på et sted som dette, og det er fint.

For meg som kom hit helt alene, uten å kjenne noen, har det vært litt utfordrende sosialt – spesielt i starten. Nå går det bare bedre og bedre. Jeg har hatt litt flaks på jobben også. I min avdeling var vi tre nye, som alle er tilflyttere (sørfra). Vi har kunnet stå sammen om det å være ny. Også har jeg Fremstr-nettverket. De fleste bor og jobber i Tromsø, men jeg har god kontakt med flere av dem, og jeg møter dem innimellom.

Jeg trives godt med å ha nesten urørt natur så nært. Her ser jeg både røyskatt, oter, elg, ørn og rein. Og jeg har også sett knølhval på nært hold. 

Hva har du lært? 

Jeg har lært at det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite, både på jobb og privat. Og at det ikke er så farlig å gjøre feil. Det er sånn man lærer. Det aller meste kan rettes opp i, og ingen har dødd. 

Jeg har lært meg å være mer åpen, både om hvordan jeg har det selv, men også åpen for andre, med ulike erfaringer og opplevelser, som gjør at de er som de er i dag. 

Det mest utfordrende? 

Det ansvaret man kan føle på til tider. Heldigvis har jeg gode kollegaer og en flink leder som veileder. I tillegg til flinke kollegaer her i Karlsøy kommune, har det vært fint for meg å ha de andre traineene og Fremstr-program som gode støttespillere når ting har vært utfordrende. De har vært en god støtte for meg.

Og det beste? 

Samholdet med de andre traineene, og den bratte læringskurven på jobb gjennom ansvar og lære om bærekraft. Dette er en ekstremt god erfaring!

 

Magnus Stava, trainee forretningsutvikling i Ishavskraft 

Turglade Magnus Stava fra Kløfta har studert i Ålesund. Sulten på enda flere naturopplevelser søkte han på Fremstr-programmet i Nord-Norge. Han havnet i kraftbransjen i Tromsø, og her har læringskurven vært bratt. 

Magnus på jobb i Ishavskraft der han jobber som forretningsutvikler.

Hvordan har det siste halvåret vært? 

Det har vært en prosess å flytte opp hit, og det har tatt tid å komme på plass. Men nå kan jeg slappe av i leiligheten etter jobb. 

Den beryktede mørketiden har jeg ikke merket så mye til. Det er ikke noe å klage over. Også hadde vi jo en nydelig sommer! 

Vi har hatt mange samlinger med Fremstr, noe som har fungert som en sosial bærebjelke. Vi er også en aktiv gjeng på kontoret som er på litt lønningspils og sosiale sammenkomster. Jeg har også vært mye på tur. Det var jo først og fremst derfor jeg flyttet hit. 

Det har vært en intens opplæring i kraftmarkedet. Jobben er veldig spennende! Jeg jobber med forretningsutvikling, noe som er mindre konkret enn det jeg er vant til fra studiet. Det er idemyldring, møtevirksomhet og mange forskjellige oppgaver. Her jobber vi mot et langsiktig mål, mens vi på studiet tok et semester om gangen. 

Hva har du lært? 

Hvor skal jeg starte? Man lærer i hvert fall å jobbe i team. Her er vi tre, fire personer som jobber tett sammen. Jeg har også lært vesentlig mer om kraftsystemet enn jeg visste fra før, som stort sett var spotpris opp og ned. Det ligger en del prosesser bak den spotprisen. 

Hva har vært det mest utfordrende? 

For meg har det vært arbeidsoppgavene. Det å jobbe med noe som ikke er fysisk eller håndfast, men en idé som er tenkt å fungere x antall år inn i fremtiden, har vært det mest utfordrende, men samtidig også det mest spennende. Her må vi se et mulig potensial langt frem i tid. 

Og det beste? 

Fremstr-programmet har vært en fin introduksjon til arbeidslivet. Overgangen fra studier til jobb kan oppleves brå: Den ene dagen er man sammen med kompisgjengen på universitetet daglig, og neste dag er du i full jobb i en profesjonell setting. Å få et ferdig etablert nettverk via Fremstr gjør overgangen enklere.

 

Kristine Rein, bærekraftstrainee i Sparebank 1 Nord-Norge  

Kristine Rein er utdannet sivilingeniør innen energi, klima og miljø. Tromsø-jenta har alltid vært interessert i realfag og klima. Etter et halvt år som Fremstr-trainee er hun enda mer sikker på at det er innen bærekraft hun har lyst til å fortsette sin karriere. 

Hvordan har det siste halvåret vært? 

Det har vært veldig fint og lærerikt. Gjennom Fremstr har jeg blitt kjent med mange andre nyutdannede, knyttet nye vennskap og delt erfaringer. 

Det har vært veldig positivt å få starte karrieren sin her i banken, med et team på bærekraft som legger opp til at jeg får prøve ulike arbeidsoppgaver, og satt meg inn i bærekraftsrelaterte temaer. 

Jeg har for eksempel brukt mye tid på å sette meg inn i ESRS, de nye rapporteringsstandardene innenfor bærekraft som kommer fra EU. Her har vi sett på hvordan vi skal svare ut de rapporteringskravene som treffer banken. Jeg jobber også med finansierte utslipp, som er de utslippene som tilskrives banken basert på at vi låner ut penger til aktører som gjør aktiviteter som bidrar til utslipp. 

Hva har du lært? 

I tillegg til alt det bransjespesifikke jeg lærer på jobben, har jeg lært veldig mye om meg selv. For eksempel hvordan jeg fungerer i team og hvilke arbeidsoppgaver som passer meg best. 

Hva har vært det mest utfordrende? 

Det å være ny! Alt er nytt. Det er mange nye områder å sette seg inn i, og det tar litt tid å finne sin plass. 

Og det beste? 

Muligheten jeg har fått til å lære og utvikle meg videre. Jeg er også veldig takknemlig for de relasjonene og vennskapene jeg har bygget i løpet av de siste seks månedene.