OM FREMSTR

Dette er FREMSTR

Fremstr er norrønt, og betyr fremst, og gå foran. Navnet forplikter, og traineeprogrammet har som ambisjon å bli en pådriver for rekruttering av bærekraftskompetanse til næringslivet i nord. Fremstr er et nettverk av fremoverlente virksomheter og unge talenter som ønsker å jobbe med bærekraft. Nettverket ledes av Næringsforeningen i Tromsøregionen, og består av både private og offentlige virksomheter fra samme region. Felles for alle er at man anerkjenner mulighetene som ligger i å utvikle nye løsninger, som er med på å skape en bedre morgendag – for miljøet, økonomisk og sosialt.

Hva er bærekraft - og hvorfor

Hva er bærekraft – og hva betyr det egentlig for næringslivet i Nord-Norge og Tromsøregionen fremover? Svaret er helt enkelt at det vil bety ALT. Bærekraft åpner for store forretningsmuligheter, vekst, innovasjon og arbeidsplasser for næringslivet – hvis vi er fremst i skoene i det grønne skiftet. Med andre ord; vi kan velge å sette oss fremst på toget til grønn omstilling, eller vi kan bli dratt dit etter ørene.

Vi får stadig tilbakemeldinger på at næringslivet sliter med å tiltrekke seg kompetanse og vi ser nå tendenser til en negativ eller utflatende demografiutvikling. Samtidig vet vi at unge arbeidstakere er opptatt av bærekraft og etterspør dette av arbeidsgiver. De etterspør også et mer synlig og åpent næringsliv og arbeidsmarked i nord.

Derfor lanserer vi Fremstr. Et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres i spennende unike stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. Traineene blir en del av et tverrfaglig nettverk der de kan knytte nye kontakter, vennskap og utvikle tilhørighet.

Formålet med _Fremstr er å samle bedrifter, og gjennom felles innsats rekruttere de beste og mest motiverte traineene. Programmet vil rekruttere traineer to ganger i året, og har som mål å tilføre ny kunnskap og kompetanse til regionen som vil styrke vår konkurransekraft.

Verden endrer seg, og ved at din bedrift endrer seg med den tar du del i de mulighetene som oppstår. Virksomheter med bærekraftige initiativ oppnår også gevinst ved at de tiltrekker seg investorer, og enklere kan finansiere prosjekter. Du oppnår også høyere tillit i markedet, og forsterker omdømmet. Som igjen skaper lojale kunder. Myndighetene og store krefter som EU endrer kravene til næringslivet på bærekraft og endrer etterspørselen på bærekraftige varer og tjenester gjennom en aktiv skatte- og avgiftspolitikk. Vi har troen på at bærekraft er nøkkelen til innovasjon og konkurransekraft i fremtidens næringsliv.

Bedrift:

Virksomheter som deltar bør ha en stor evne og eller vilje til innovasjon. Dersom du er nysgjerrig på hvordan du kan utvikle bedriften din til å ta i mot morgendagens marked, er du også velkommen. Arbeidet med bærekraft skjer på tvers av næringer, så alle bransjer er velkommen i nettverket. Stillingen du lyser ut kan dreie seg om miljømessig, økonomisk eller sosial bærekraft – eller en blanding av alle tre. Vi bistår deg om ønskelig.

Trainee:

Unge, nyutdannede og høyt motiverte arbeidssøkere oppfordres til å søke på programmet. Virksomhetene i programmet etterspør kapasiteter innenfor de fleste fagretninger. Din bakgrunn kan være allsidig. Det viktigste er at du selv har en forståelse for hvordan din kunnskap kan brukes for å utvikle nye og bærekraftige løsninger. Du må være under 35 år og det kan ikke ha gått mer enn 2 år siden du var ferdig med høyere utdanning – enten med master- eller bachelorgrad.

Bedrift:

Ved å samle kreftene når vi ut til ung kompetanse gjennom en målrettet og felles markedsføring. Erfaring viser at traineeprogram er attraktive å søke på, og som arbeidsgiver er vår ambisjon at du vil kunne velge blant mange kvalifiserte kandidater. Ved å delta blir du en del av et nettverk som vil kunne gi din bedrift unik tilgang på ressurser. Rammene for både arbeidsgivere og traineer er ferdig utviklet, slik at din bedrift ikke trenger å lage noe eget program for kandidaten utenom stillingen.

Trainee:

Som trainee får du muligheten til å jobbe med allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver tidlig i karrieren med utgangspunkt i bærekraft. Alle traineer får tilgang på fadder i bedriften for å sikre en smidig overgang fra studietiden til arbeidslivet. Gjennom _Fremstr samlinger i løpet av traineeåret vil du bli kjent med og bygge nettverk med andre _fremstere og deres unike kompetanse. Etter endt traineeperiode vil du sitte på et solid nettverk, økt bærekraftskompetanse og unik arbeidserfaring.