KSAT hadde en Fremstr-trainee i fjor – i år har de to

KSAT hadde en Fremstr-trainee i fjor – i år har de to

Hos KSAT kommer traineene med nye blikk på stort og smått; Det kan være alt fra kildesortering til hvordan KSAT jobber med FNs bærekraftsmål og rapportering.

KSAT er en av regionens største bedrifter. Gjennom Fremstr ønsker de å være med på å rekruttere ny kompetanse innen bærekraft til regionen. Dette er andre året KSAT ansetter trainees via Fremstr-programmet. Vi har snakket med Elise Strømseng, Manager for Service Center avd. Business Support i KSAT om deres erfaringer.

Hvorfor er dere med i Fremstr-programmet? 

Svaret her er todelt: Det ene er selvsagt bærekraftselementet; Vi ønsker å styrke bærekraftsarbeidet i bedriften. Det andre er samfunnsansvar; Vi ønsker å være med på de gode initiativene i Nord-Norge, og vi vil også være med på å tiltrekke, utvikle og beholde bærekraftskompetanse i landsdelen. 

Vi er i en fase der vi bygger opp bærekraftselementet i bedriften. Den største forskjellen fra i fjor er at vi har fått en EVP Sustainability & Public Relations i KSAT, som er med i ledergruppa, noe som gir bærekraft enda større plass i bedriften og vil ha en betydning for traineene og deres forankring av arbeidet. 

Hva er deres erfaringer med å ha trainees i bedriften? 

Våre traineer har kommet med et nytt blikk på ting hos oss – både stort og smått. Det kan være alt fra kildesortering til hvordan KSAT jobber med FNs bærekraftsmål og rapportering. De har kommet inn med ny kraft, interesse og kompetanse til å jobbe med blant annet sertifiseringsordninger (ISO) og vesentlighetsanalyser, klimaregnskap og de hjelper oss med å strukturere bærekraftsarbeidet. Så langt har de i år blant annet tatt tak i gjenbruk og gjenvinning internt. Vi er en teknologibedrift med mange pc-er, telefoner, store industribatterier m.m.. Hvordan resirkulerer vi disse og annet utstyr vi bruker i driften av våre bakkestasjoner? Hva gjør vi med avfallet? Hvor ofte kjøper folk telefon igjennom ansattordningen? 

Traineene er også sentrale i bærekraftsgruppen i KSAT og er med å planlegge ulike events i regi av denne. Slik sett er de viktige bidragsytere og pådrivere i bygging av en bedriftskultur som har fokus på bærekraft. 

Maria Falke (t.h) og Hanne Selle Ulvang (t.v) er begge traineer hos KSAT. Her er de sammen med Elise Strømseng i KSAT.

De største fordelene med å ha Fremstr-trainees i bedriften? 

Vi får inn unge, nye og friske blikk på det vi gjør. De kommer også med kompetanse og engasjement på et felt som er i utvikling, og som mange bedrifter fortsatt bare er i etableringsfasen på. Ofte leier man inn eksterne for å få inn det objektive blikket. En som stiller spørsmålene vi trenger å ta stilling til. Dette er en rolle som traineene hos oss tar.  

Tips til andre som vurderer å ansette en Fremstr-trainee? 

Vi er nå i vårt andre år som Fremstr bedrift. Vi ser at det å ha klar noen oppgaver med tydelige mål og synlige forventninger om resultater, er en fin inngangsbillett til å bli kjent i bedriften og med kollegaer. Samtidig er det lurt å ha ett eller to store, langsgående prosjekter som er hovedfokuset gjennom programmet.

Samlet gjør resultatene fra store og små oppgaver at KSAT tar nye steg i sitt bærekraftsarbeid. Det at Fremtr-traineene også har de andre fra kullet å sparre med på samlingene de deltar på, gir oss også en unik mulighet til å få de beste innspillene fra den kommende generasjonen av arbeidstakere med hjerte for bærekraft.

Kan en bærekraftstrainee være noe for din bedrift? Ta kontakt her.