Derfor ansetter vi en trainee fra Fremstr

Derfor ansetter vi en trainee fra Fremstr

Engasjement, bærekraftskompetanse og forenklet rekruttering. Tre bedrifter forteller om sine erfaringer med å ha en trainee fra Fremstr i bedriften.

ASKO NORD 

Trine Gustavsen, markeds- og logistikksjef

ASKO NORD forsyner landsdelen med mat og drikke. Målet er at virksomhetens transport skal være utslippsfri innen 2026. Det er første gang ASKO NORD har en trainee fra Fremstr. 

Lars Even Lyse Kåstad jobber som logistikk- og markedskoordinator i ASKO NORD. Han er ansatt via Fremstr. Her sammen med Trine Gustavsen, markeds- og logistikksjef.

Hvorfor ansatte dere en trainee? 

Vi er et aktivt medlem i Næringsforeningen, og hadde fått Fremstr-programmet via dem ved flere anledninger. Da vi skulle ansette en markeds- og logistikkoordinator bestemte vi oss for å gjøre det via Fremstr. 

Nå er vi veldig glade for at vi valgte Fremstr. Vi er superfornøyd med både kandidaten og programmet! 

Hvordan var rekrutteringsprosessen?

Veldig spennende! Vi er veldig fornøyd med prosessen. Fremstr håndterte alt fra stillingsutlysning, markedsføring, søknader og koordinering av intervjuer. Det sparte oss for mye jobb, og vi fikk presentert flere aktuelle kandidater. 

Vi ønsket oss en yngre person med ingeniørutdannelse og logistikkfag. Lars Even var den eneste kandidaten med akkurat den utdannelsen, og vi er veldig glade for at han valgte oss! 

Det beste med Fremstr

Vår trainee er fra Bergen, og programmet legger veldig godt til rette for traineer som kommer utenfra. Det er krevende å skulle etablere seg i en ny by og få et kontaktnett. Med samlingene og det sosiale han får gjennom Fremstr er vi trygge på at han blir ivaretatt også utenfor jobben. I ASKO NORD har vi mange aktiviteter, og vi føler et ansvar for at våre ansatte har det fint også utenfor jobben. Men veldig mange har en hektisk hverdag, og kanskje ikke tid og overskudd til å gå ut å finne på ting med de nye. Lars Even er også en del yngre enn veldig mange andre her, og da er det veldig bra at han har gruppa med traineer som er i samme situasjon som han selv. De får være med på masse ting! Det de får er ganske unikt! 

Vil dere vurdere en ny Fremstr-trainee i fremtiden?
Det skal man ikke se bort ifra. Jeg liker løsningen, så fremt vi har noe å fylle rollen med. Det skal være et behov i bedriften, og traineen skal ha noe å gjøre. Vi ønsker å beholde traineen når programmet er over, og tenker langsiktig rekruttering gjennom programmet. 

Tips til andre som vurderer å ansette en Fremstr-trainee

Jeg anbefaler det! Det er verdifullt for bedriften, og for regionen vår. Bærekraft er et relativt nytt område som alle bedrifter må ta tak i, og rapportere på. Mange bedrifter har kanskje ikke kommet ordentlig i gang her, og da kan de få god drahjelp gjennom Fremstr-programmet.

 

KSAT

Elise Strømseng, Manager for Service Center avd. Business Support 

KSAT er en av regionens største bedrifter. Gjennom Fremstr ønsker de å være med på å rekruttere ny kompetanse innen bærekraft til regionen. Dette er andre året KSAT ansetter trainees via Fremstr-programmet. 

Maria Falke (t.h) og Hanne Selle Ulvang (t.v) er begge traineer hos KSAT. Her er de sammen med Elise Strømseng i KSAT.

 

Hvorfor er dere med i Fremstr-programmet? 

Svaret her er todelt: Det ene er selvsagt bærekraftselementet; Vi ønsker å styrke bærekraftsarbeidet i bedriften. Det andre er samfunnsansvar; Vi ønsker å være med på de gode initiativene i Nord-Norge, og vi vil også være med på å tiltrekke, utvikle og beholde bærekraftskompetanse i landsdelen. 

Vi er i en fase der vi bygger opp bærekraftselementet i bedriften. Den største forskjellen fra i fjor er at vi har fått en EVP Sustainability & Public Relations i KSAT, som er med i ledergruppa, noe som gir bærekraft enda større plass i bedriften og vil ha en betydning for traineene og deres forankring av arbeidet. 

Hva er deres erfaringer med å ha trainees i bedriften? 

Våre traineer har kommet med et nytt blikk på ting hos oss – både stort og smått. Det kan være alt fra kildesortering til hvordan KSAT jobber med FNs bærekraftsmål og rapportering. De har kommet inn med ny kraft, interesse og kompetanse til å jobbe med blant annet sertifiseringsordninger (ISO) og vesentlighetsanalyser, klimaregnskap og de hjelper oss med å strukturere bærekraftsarbeidet. Så langt har de i år blant annet tatt tak i gjenbruk og gjenvinning internt. Vi er en teknologibedrift med mange pc-er, telefoner, store industribatterier m.m.. Hvordan resirkulerer vi disse og annet utstyr vi bruker i driften av våre bakkestasjoner? Hva gjør vi med avfallet? Hvor ofte kjøper folk telefon igjennom ansattordningen? 

Traineene er også sentrale i bærekraftsgruppen i KSAT og er med å planlegge ulike events i regi av denne. Slik sett er de viktige bidragsytere og pådrivere i bygging av en bedriftskultur som har fokus på bærekraft. 

De største fordelene med å ha Fremstr-trainees i bedriften? 

Vi får inn unge, nye og friske blikk på det vi gjør. De kommer også med kompetanse og engasjement på et felt som er i utvikling, og som mange bedrifter fortsatt bare er i etableringsfasen på. Ofte leier man inn eksterne for å få inn det objektive blikket. En som stiller spørsmålene vi trenger å ta stilling til. Dette er en rolle som traineene hos oss tar.  

Tips til andre som vurderer å ansette en Fremstr-trainee? 

Vi er nå i vårt andre år som Fremstr bedrift. Vi ser at det å ha klar noen oppgaver med tydelige mål og synlige forventninger om resultater, er en fin inngangsbillett til å bli kjent i bedriften og med kollegaer. Samtidig er det lurt å ha ett eller to store, langsgående prosjekter som er hovedfokuset gjennom programmet.

Samlet gjør resultatene fra store og små oppgaver at KSAT tar nye steg i sitt bærekraftsarbeid. Det at Fremtr-traineene også har de andre fra kullet å sparre med på samlingene de deltar på, gir oss også en unik mulighet til å få de beste innspillene fra den kommende generasjonen av arbeidstakere med hjerte for bærekraft.

 

INDIRA TROMSØ 

Irene Sandnes, avdelingsleder 

Indira er et nordnorsk firma som leverer ingeniørtjenester blant annet innenfor byggeledelse og prosjektledelse. Dette er første gang Indira har ansatt en trainee fra Fremstr. 

Frank Martin Fossland, bærekraftstrainee hos Indira, sammen med avdelingsleder Irene Sandnes.

 

Hvorfor ansatte dere en trainee? 

Vi skal ha fokus på bærekraft, både internt og i kundeprosjekter, og vi hadde behov for en dedikert person som kunne ta tak i, og utvikle oss videre innen bærekraft. Fremstr ble en gyllen mulighet for oss å rekruttere. 

Vi ser på det som veldig positivt å få inn nyutdannede hos oss. Vi opplever at de er flinke og leverer godt i oppdrag, og passer godt inn i miksen med våre mange seniorer. 

Hvordan har det vært å ha en trainee hittil? 

Det har vært veldig positivt. Vi har spart masse tid og ressurser på rekruttering, og vår trainee er allerede kommet godt i gang med jobben. Frank er superflink! Han ser ting på en annen måte enn vi gjør, og utfordrer oss. 

Hva synes du om rekrutteringsprosessen? 

Den var spennende, og annerledes enn vi bruker å gjøre, med personlighetstester og felles intervjuprosesser med flere andre bedrifter. I år var det en kandidat som utpekte seg, og vi var glade for å lande vårt førstevalg. 

Vi var med i rekrutteringsprosessen i fjor også, men da fant vi ikke riktig kandidat. Det må være hundre prosent rett for oss. Vi er en liten avdeling, og er avhengig av at traineen skal kunne gå inn i oppdrag. Det vi så etter var ingeniører med en spesiell interesse for bærekraft. 

Tips til andre som vurderer å ansette en Fremstr-trainee? 

En trainee skal være en ressurs for bedriften. Hos oss hadde vi ikke behov for en ren bærekraftsressurs, og var hele tiden bevisst på at vår trainee skulle kombinere bærekraftsarbeidet med vår daglige drift. Derfor søkte vi etter en ingeniør med spesiell interesse innenfor bærekraft, som kunne være med på å styrke vårt team – ikke en som skulle jobbe heltid innen bærekraft. 

Kan en bærekraftstrainee være noe for din bedrift? Ta kontakt her >>