Maritim Sveiseservice: Bærekraft er det vi skal leve av de neste 40 årene.

Maritim Sveiseservice, Spider og UiT utvikler hydrogen-brenselcelle aggregater som erstatter dieseldrift

Fra å være hardt rammet av finanskrisen har bedriften tatt en tydelig posisjon som ledende mekanisk industribedrift innen maritim sektor.
Nå utvikler Maritim Sveiseservice nye forretningsområder, som kan revolusjonere måten vi bruker energi innen transport og produksjon. Ved å engasjere seg i _Fremstr ønsker de å rekruttere traineer som brenner for bærekraft i en spennende fase av utviklingsprosjektet. Maritim Sveiseservice er en av de høyest sertifiserte aktørene innen sin bransje i Nord-Norge. Selskapet har en sterk miljøprofil, og har investert titalls millioner kroner på infrastruktur som tilfredsstiller strenge miljøkrav. All spill fra båter som tas inn i hallen samles opp og deponeres forsvarlig. Flytende stoff blir renset og ført tilbake i kretsløpet. Reststoff deponeres forsvarlig i samarbeid med Perpetuum Miljø.

- Fokuset på reduksjon av utslipp i maritim sektor gjør at våre kunder blir ettergått av myndigheter og egne kunder. Det gjør at vi må være bærekraftig selv. Men det åpner også nye store muligheter og markeder for oss.

Roar Karlsen, eier og daglig leder Maritim Sveiseservice AS

På et fartøy brukes diesel til å drive aggregater som så genererer elektrisk kraft som driver mange ulike systemer.

Fra fremdrift, til styring, lys og annet utstyr – et fartøy er i stor grad elektrifisert allerede. Forskjellen er at den elektriske kraften i dag i hovedsak genereres av dieseldrevne generatorer og aggregater som brenner fossilt drivstoff for å generere elektrisiteten som trengs.

Markedet er enormt

Verden er helt avhengig av skipsfarten og maritim sektor. Det er et nasjonalt mål i norge å redusere CO2-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50% innen 2030. Små og store fartøy skal fase ut fossilt drivstoff, og hydrogen-brenselcelleteknologien har potensiale til å løse mange av utfordringene uten kostbare ombygginger/nybygg.

TAKKET VÆRE SAMARBEID har VI utviklet et hydrogen-brenselcelle prosjekt som kan erstatte fossilt drivstoff

Vi har kompetansen og kunnskapen. Hendene som løser det. Og vi har maritim og arktisk knowhow ingen andre kan matche verken i Norge eller verden forøvrig. Alt vi må gjøre, er å gripe tak i muligheten mens den er der.

Vi tror hydrogen er den nye oljen i maritim sektor. Det vi utvikler nå, skal vi leve av de neste 40 årene.

I disse dager planlegges det store industriprosjekter som omfatter hydrogen og brenselcelleteknologi i Tromsøregionen og Nord-Norge. Fra Narvik i sør, til Finnmark i nord ser man muligheten som ligger i hydrogen. Som land og region har vi et gigantisk fortrinn innen hydrogen som energibærer – som er et helt utslippsfritt drivstoff med stor energimengde.

På et fartøy brukes diesel til å drive aggregater som så genererer elektrisk kraft som driver mange ulike systemer.

Fra fremdrift, til styring, lys og annet utstyr – et fartøy er i stor grad elektrifisert allerede. Forskjellen er at den elektriske kraften i dag i hovedsak genereres av dieseldrevne generatorer og aggregater som brenner fossilt drivstoff for å generere elektrisiteten som trengs.

Markedet er enormt

Verden er helt avhengig av skipsfarten og maritim sektor. Det er et nasjonalt mål i norge å redusere CO2-utslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50% innen 2030. Små og store fartøy skal fase ut fossilt drivstoff, og hydrogen-brenselcelleteknologien har potensiale til å løse mange av utfordringene uten kostbare ombygginger/nybygg.

Vi tror hydrogen er den nye oljen i maritim sektor. Det vi utvikler nå, skal vi leve av de neste 40 årene.

I disse dager planlegges det store industriprosjekter som omfatter hydrogen og brenselcelleteknologi i Tromsøregionen og Nord-Norge. Fra Narvik i sør, til Finnmark i nord ser man muligheten som ligger i hydrogen. Som land og region har vi et gigantisk fortrinn innen hydrogen som energibærer – som er et helt utslippsfritt drivstoff med stor energimengde.

TAKKET VÆRE SAMARBEID har VI utviklet et hydrogen-brenselcelle prosjekt som kan erstatte fossilt drivstoff

Vi har kompetansen og kunnskapen. Hendene som løser det. Og vi har maritim og arktisk knowhow ingen andre kan matche verken i Norge eller verden forøvrig. Alt vi må gjøre, er å gripe tak i muligheten mens den er der.

Norge har et nasjonalt mål om å redusere CO2-utslippene i maritim sektor med 50% innen 2030.

Den fristen er litt over 8 år unna. Derfor pløyes det inn store ressurser på hydrogen som energibærer i maritim sektor. Det er dette markedet Maritim SVEISEService, sammen med Spider Industrier og UiT, ønsker å erobre fra nord.

Dersom prosjektet lykkes vil det potensielt kunne få enorme ringvirkninger. Både i etableringen av nye arbeidsplasser og for miljøet.