KSAT: De unge søkerne forventer bærekraftsfokus

Gleder seg til _Fremstr

De siste årene har Kongsberg Satellite Services (KSAT) nær doblet antall ansatte og nådd en omsetning på over 1 milliard kroner i året.
– Vi ser en voksende trend blant unge arbeidssøkere. De som kommer på intervju er selv engasjerte, og spør KSAT om hvordan vi som arbeidsgiver jobber med bærekraft. Kandidatene er opptatt av temaet – og ønsker å assosiere seg med dette i arbeidslivet også, sier Therese Kristiansen, HR Manager i KSAT.

Som høyteknologibedrift har KSAT et kontinuerlig behov for å rekruttere folk med mange ulike typer spesialkompetanse.

Therese Kristiansen, HR Manager, KSAT

kSAT tilbyr satelittdata som lar verden ta beslutninger på rett grunnlag

For å gjøre dette, har KSAT en rekke basestasjoner nærmest fra pol til pol. Skalaen på KSAT arbeid er imponerende. Dataene som tas ned hjelper forskere, myndigheter og andre aktører å ta beslutninger på riktig grunnlag. Fra avskoging til værdata – informasjonen KSAT bidrar med er helt uunnværlig når man vil ha et overblikk over det som skjer innenfor miljøet.

de unge som skal inn i arbeidslivet nå, utfordrer oss alle på bærekraft

KSAT er en av regionens største bedrifter. Målet med å bli en del av _Fremstr er å rekruttere ny kompetanse innen bærekraft til regionen.

For ksat er det viktig med et miljø og en kultur der bærekraft og mulighetene får en arena

KSAT ønsker å bidra til å bygge opp et ledende miljø i nord, og skape en kultur for utvikling av kommersielle og framtidsrettete bærekraftige løsninger på tvers av næringene.

sammen står vi sterkere

Mange bedrifter på KSAT sin størrelse velger å ha egne traineeprogrammer. – Men i KSAT ser vi at det er en fordel at traineer kobler seg på et tverrfaglig bedriftsprogram, og kan lære av hverandre. _Fremstr programmet vil bidra til at vi holder på viktige talenter i landsdelen, og tiltrekker oss nye utenfra. Ved å stå sammen blir vi sterkere og det gagner også oss, sier Kristiansen.

KSAT-gjengen gleder seg til at _fREMSTR er i gang!

KSAT-gjengen er svært motivert til å komme i gang med programmet. Målet er å rekruttere de første traineene i løpet av første halvår 2022.

– Vi gleder oss til å komme i gang – dette er noe av det viktigste vi skal jobbe med framover, avslutter Kristiansen. 

kSAT tilbyr satelittdata som lar verden ta beslutninger på rett grunnlag

For å gjøre dette, har KSAT en rekke basestasjoner nærmest fra pol til pol. Skalaen på KSAT arbeid er imponerende. Dataene som tas ned hjelper forskere, myndigheter og andre aktører å ta beslutninger på riktig grunnlag. Fra avskoging til værdata – informasjonen KSAT bidrar med er helt uunnværlig når man vil ha et overblikk over det som skjer innenfor miljøet.

de unge som skal inn i arbeidslivet nå, utfordrer oss alle på bærekraft

KSAT er en av regionens største bedrifter. Målet med å bli en del av _Fremstr er å rekruttere ny kompetanse innen bærekraft til regionen.

For ksat er det viktig med et miljø og en kultur der bærekraft og mulighetene får en arena

KSAT ønsker å bidra til å bygge opp et ledende miljø i nord, og skape en kultur for utvikling av kommersielle og framtidsrettete bærekraftige løsninger på tvers av næringene.

sammen står vi sterkere

Mange bedrifter på KSAT sin størrelse velger å ha egne traineeprogrammer. – Men i KSAT ser vi at det er en fordel at traineer kobler seg på et tverrfaglig bedriftsprogram, og kan lære av hverandre. _Fremstr programmet vil bidra til at vi holder på viktige talenter i landsdelen, og tiltrekker oss nye utenfra. Ved å stå sammen blir vi sterkere og det gagner også oss, sier Kristiansen.

KSAT-gjengen gleder seg til at _fREMSTR er i gang!

KSAT-gjengen er svært motivert til å komme i gang med programmet. Målet er å rekruttere de første traineene i løpet av første halvår 2022.

– Vi gleder oss til å komme i gang – dette er noe av det viktigste vi skal jobbe med framover, avslutter Kristiansen. 

Unge arbeidssøkere søker en større mening, og forventer at bedriftene skal være opptatt av likestilling, miljø og ta samfunnsansvar.

_FREMSTR GIR BEDRIFTER SOM VIL JOBBE MED BÆREKRAFT TILGANG PÅ TRAINEER MED ULIK BAKGRUNN OG KOMPETANSE.​