Perpetuum: Bærekraft er muligheter

For oss betyr bærekraft også muligheter.

For oss handler bærekraft også om muligheter både nå og for fremtiden – og da trenger vi de kloke unge hodene som vil være med å forme fremtidens Perpetuum og hvordan vi resirkulerer og utnytter ressursene i avfallet, og fjerner miljøgifter fra kretsløpet på en bedre og smartere måte!
Perpetuum gruppen er nord-norges største private avfallsaktør med ca. 80 ansatte. Med en omsetning som passerte 200 millioner i 2020 og et resultat før skatt samme år på 32 millioner kroner er Perpetuum godt rustet til å møte fremtiden. En kritisk suksessfaktor for videre utvikling er tilgang på kvalifiserte arbeidstakere. Gjennom sitt engasjement i _Fremstr satser Perpetuum på å bygge opp et kompetent faglig miljø av unge talenter sammen med andre virksomheter i Tromsøregionen.

-En kritisk suksessfaktor for vår videre utvikling er tilgang på unge nyutdannede talenter som kan gå foran, inspirere, utfordre og finne muligheter for både vår bedrift og samfunnet innen bærekraft.​

Johan Barlindhaug, FoU- og prosjektsjef Perpetuum

Perpetuum betyr evighet. Det er et navn som forplikter. Visjonen er å håndtere avfall i et evig kretsløp

Hele Perpetuum-konsernet har derfor et gjennomgående fokus på miljø, hvor gjenvinning og potensiell gjenbruk av både materialer og energi prioriteres høyt. Perpetuum er viktige rådgivere for stat, kommune og samfunnet i skiftet til mer bærekraftig håndtering av avfall.

En viktig område for Perpetuum er å løse "gamle miljøsynder" med innovasjon og ny teknologi

Store og sentrumsnære landområder i norske byer er ubeboelige fordi de er plassert på forurenset grunn. I tillegg avgir disse gamle deponiene fortsatt utslipp og avfall ut i naturen over tid. Dette kan være gamle avfallsdeponi fra en tid da miljø- og lokaliseringskrav var mindre viktig. Et eksempel er «Mandelasletta» i Tromsø som er ubeboelig grunnet forurenset grunn fra det gamle deponiet. Derfor deltar Perpetuum i et forskningsbasert innovasjonsprosjekt for å utvikle metoder til å gjenvinne slike områder til for eksempel bolig, næring eller andre samfunnsformål.

I Tromsø er for eksempel "Mandelasletta"
ubeboelig på grunn av det gamle deponiet fra 60-tallet

Området er et godt eksempel på en svært attraktiv sentralt areal som per nå er ikke kan brukes til for eksempel boliger, idrett, næring eller samfunnsformål. I tillegg lekker det gamle deponiet ut både avfall og miljøskadelige stoffer ut i omgivelsene og havet. Men hva hvis det finnes en løsning? Dette forsker og utvikler Perpetuum en løsning på.

norge er full av disse gamle deponiene, som både er tapte verdier - og en miljøbombe.

Det denne problematikken viser, er at bærekraft handler om både fortid og fremtid. Fortid, fordi vi kan løse store miljøproblemer gjort i en annen tid. Og fremtid, fordi det er store muligheter bærekraft drevet av smarte, innovative, løsninger som skaper verdier for samfunnet og næringslivet. Men da trenger vi flinke hoder og hender som ser mulighetene og driver oss fremover.

Perpetuum betyr evighet. Det er et navn som forplikter. Visjonen er å håndtere avfall i et evig kretsløp

Hele Perpetuum-konsernet har derfor et gjennomgående fokus på miljø, hvor gjenvinning og potensiell gjenbruk av både materialer og energi prioriteres høyt. Perpetuum er viktige rådgivere for stat, kommune og samfunnet i skiftet til mer bærekraftig håndtering av avfall.

En viktig område for Perpetuum er å løse "gamle miljøsynder" med innovasjon og ny teknologi

Store og sentrumsnære landområder i norske byer er ubeboelige fordi de er plassert på forurenset grunn. I tillegg avgir disse gamle deponiene fortsatt utslipp og avfall ut i naturen over tid. Dette kan være gamle avfallsdeponi fra en tid da miljø- og lokaliseringskrav var mindre viktig. Et eksempel er «Mandelasletta» i Tromsø som er ubeboelig grunnet forurenset grunn fra det gamle deponiet. Derfor deltar Perpetuum i et forskningsbasert innovasjonsprosjekt for å utvikle metoder til å gjenvinne slike områder til for eksempel bolig, næring eller andre samfunnsformål.

I Tromsø er for eksempel "Mandelasletta"
ubeboelig på grunn av det gamle deponiet fra 60-tallet

Området er et godt eksempel på en svært attraktiv sentralt areal som per nå er ikke kan brukes til for eksempel boliger, idrett, næring eller samfunnsformål. I tillegg lekker det gamle deponiet ut både avfall og miljøskadelige stoffer ut i omgivelsene og havet. Men hva hvis det finnes en løsning? Dette forsker og utvikler Perpetuum en løsning på.

norge er full av disse gamle deponiene, som både er tapte verdier - og en miljøbombe.

Det denne problematikken viser, er at bærekraft handler om både fortid og fremtid. Fortid, fordi vi kan løse store miljøproblemer gjort i en annen tid. Og fremtid, fordi det er store muligheter bærekraft drevet av smarte, innovative, løsninger som skaper verdier for samfunnet og næringslivet. Men da trenger vi flinke hoder og hender som ser mulighetene og driver oss fremover.

Lykkes prosjektet, kan det utløse store samfunnsverdier samtidlig som gamle miljøsynder forsvarlig tas hånd om.

Men det er mange utfordringer som skal løses. til dette trengs flinke hoder og hender!