OM _FREMSTR

Dette er _FREMSTR

FREMSTR er norrønt, og betyr fremst, og gå foran. Navnet forplikter, og traineeprogrammet har som ambisjon å bli en pådriver for rekruttering av bærekraftskompetanse til næringslivet i nord. _Fremstr er et nettverk av fremoverlente virksomheter og unge talenter som ønsker å jobbe med bærekraft. Nettverket ledes av Næringsforeningen i Tromsøregionen, og består av både private og offentlige virksomheter fra samme region. Felles for alle er at man anerkjenner mulighetene som ligger i å utvikle nye løsninger, som er med på å skape en bedre morgendag – for miljøet, økonomisk og sosialt.

Hva er bærekraft - og hvorfor

Hva er bærekraft – og hva betyr det egentlig for næringslivet i Nord-Norge og Tromsøregionen fremover? Svaret er helt enkelt at det vil bety ALT. Bærekraft åpner for store forretningsmuligheter, vekst, innovasjon og arbeidsplasser for næringslivet – hvis vi er fremst i skoene i det grønne skiftet. Med andre ord; vi kan velge å sette oss fremst på toget til grønn omstilling, eller vi kan bli dratt dit etter ørene.

Vi får stadig tilbakemeldinger på at næringslivet sliter med å tiltrekke seg kompetanse og vi ser nå tendenser til en negativ eller utflatende demografiutvikling. Samtidig vet vi at unge arbeidstakere er opptatt av bærekraft og etterspør dette av arbeidsgiver. De etterspør også et mer synlig og åpent næringsliv og arbeidsmarked i nord.

Derfor lanserer vi _FREMSTR. Et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres i spennende unike stillinger i våre _FREMSTR-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. Traineene blir en del av et tverrfaglig nettverk der de kan knytte nye kontakter, vennskap og utvikle tilhørighet.