Nordlys: FREMSTR - nytt traineeprogram for bærekraft