Fremstr-traineen Gisle skaper overskrifter

Fremstr-traineen Gisle skaper overskrifter

Gjennom analyse av store data hos Polaris Media har Gisle Johansen (32) gravd frem nyheter som har nådd avisforsidene.

Gisle Johansen (32) har en traineestilling hos Polaris Media Nord-Norge, og er en av årets 14 bærekraftstraineer i Fremstr. 

Etter bare et par måneder i jobben har Gisle byline på to forsidesaker i iTromsø – begge med sosial bærekraft i fokus. Her har han, sammen med journalistene, jobbet frem to saker som belyser hvordan inflasjon og høye renter påvirker mennesker i byen vår. 

– At sakene ble forsidestoff, og veldig mye lest, sier noe om potensialet og nytteverdien av å anvende datastøttet journalistikk. Det er også veldig gøy å ha konkrete saker å vise til i det arbeidet man gjør som dataanalytiker, sier Gisle. 

 

Bruker AI for å analysere store mengder data 

Gisle har en mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra UiT Norges arktiske universitet. I Polaris jobber han som analytiker. Her jobber han tett sammen med én utvikler, to datajournalister og en sjefredaktør ved et databord der de blant annet bruker kunstig intelligens for å analysere store mengder data fra flere ulike kilder. 

– Vi har tilgang til store mengder data. I disse tallene leter vi etter interessante ting som har en nyhetsverdi, og som kan være med på å belyse hvordan mennesker har det i sine liv, sier Gisle. 

I de to forside-sakene han har byline på, har de sett på ujevnheter i økonomien, og hvordan de dårligst stilte kommer ut med inflasjon, prisvekst og høye renter. 

– I det ene tilfellet har vi for eksempel sett på hvor mange som sliter med å betale boutgiftene. Her bestilte vi en lokal undersøkelse fra InFact, og sammenlignet undersøkelsen med statistikk fra SSB fra landet for øvrig, forteller Gisle og fortsetter:  

– I den andre hentet vi også data fra SSB. Her så vi på endringer over tid, med tanke på hvor mange barn som bor i det som blir definert som fattige familier. Her fikk vi innsikt i endringer, antall og hvilke deler av byen disse barna bor i. 

Utviklingssjef Nicolai Bakkeli og Gisle Johansen samarbeider for å finne viktige nyhetssaker i store data. 

En visjon om å se inn i fremtiden

Databordet Gisle sitter hos iTromsø er en del av et større prosjekt hos Polaris Media Nord-Norge der ti nordnorske lokalaviser har gått sammen om å undersøke hvordan folk, politikere og næringsliv jobber for å nå målene om et mer bærekraftig samfunn. De undersøker sosial bærekraft, forteller om sosiale og økonomiske ulikheter og levekår i by og land.

Hittil har Gisle vært med på å grave frem flere nyhetssaker fra tallmaterialet de har tilgjengelig. Nå jobber han med et langsiktig graveprosjekt som vi ikke vil se konkrete utfall av før til neste år. 

– Hva er drømmesaken?  

– Vi har et mål om å bruke maskinlæringsteknikker for å predikere levekårsendringer. Det er et ambisiøst prosjekt, men hvis det kan bære frukter er det utrolig kult, sier han og forklarer: 

– Ved å bruke historiske data ønsker vi å se inn i fremtiden, og kunne si noe om hva et utfall vil bli under visse omstendigheter. Hvis rentenivået blir så og så mye høyere, hva skjer med akkurat disse menneskene da? 

 

Det beste med Fremstr 

Gisle stortrives som trainee hos Polaris Media, og er glad for at han landet en av stillingene i Fremstr. Han liker fokuset Fremstr har på bærekraft, og mener at det er noe som må inn på dagsordenen i alle sektorer. 

– Bærekraft er et paraplybegrep og omfatter veldig mye. Når vi snakker om det til daglig kan man få et inntrykk av at det kun gjelder klima og utslipp, men bærekraft handler også om det sosiale og det økonomiske, sier Gisle. 

Han trekker også frem det positive Fremstr bidrar med når det gjelder å beholde viktig kompetanse i Nord-Norge. Selv er Gisle født og oppvokst i Tromsø, og har ingen planer om å forlate landsdelen. 

– Hvor ser du for deg å jobbe i fremtiden? 

– Det er et godt spørsmål. Jeg er veldig fornøyd her jeg er nå. Som analytiker her får jeg kombinere samfunnsvitenskap og statistikk – det beste av to verdener – og gjennom det være med på å skape interessante og nyanserte saker i media. Akkurat nå håper jeg at jeg kan være her lenge.