Nå lanserer vi FREMSTR!

Picture of Emilie Isaksen

Emilie Isaksen

Prosjektleder Fremstr

Nå lanserer vi FREMSTR!

Velkommen til TROMSØ-REGIONENS EGET TRAINEEPROGRAM FOR BÆREKRAFT OG BUSINESS.

FREMSTR: Hva er bærekraft – og hva betyr det egentlig for næringslivet i Nord-Norge og Tromsøregionen fremover? Svaret er helt enkelt at det vil bety ALT. Bærekraft åpner for store forretningsmuligheter, vekst, innovasjon og arbeidsplasser for næringslivet – hvis vi er fremst i skoene i det grønne skiftet. Med andre ord; vi kan velge å sette oss fremst på toget til grønn omstilling, eller vi kan bli dratt dit etter ørene.

FREMSTR
Foto: Marius Fiskum

 

Vi får stadig tilbakemeldinger på at næringslivet sliter med å tiltrekke seg kompetanse og vi ser nå tendenser til en negativ eller utflatende demografiutvikling. Samtidig vet vi at unge arbeidstakere er opptatt av bærekraft og etterspør dette av arbeidsgiver. De etterspør også et mer synlig og åpent næringsliv og arbeidsmarked i nord.

Derfor lanserer vi _FREMSTR. Et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres i spennende unike stillinger i våre _FREMSTR-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. Traineene blir en del av et tverrfaglig nettverk der de kan knytte nye kontakter, vennskap og utvikle tilhørighet.

_FREMSTR er norrønt og betyr fremst og det å gå i første rekke. Som ved alle store samfunnsomveltninger må noen gå fremst og det er naturlig at vårt næringsliv tar denne posisjonen. Tromsøregionen og Nord-Norge er i en særstilling med vår beliggenhet nord for polarsirkelen. Vi sitter på de store naturressursene til Norge, vi har et utmerket forskning- og kunnskapsmiljø og vi er en spesiell geopolitisk rolle i møte mellom stormaktene i øst og vest. Vi her nord har en alle tiders mulighet – men det krever at vi våger å gå foran både som næringsliv og samfunn, selv om vi ikke vet alle svarene.