Fra forskning til verdiskapning. Vil du bli vår nye bærekrafttrainee?

Du søker på stilling hos​ Akvaplan-niva

Om stillingen

I Akvaplan-niva har vi i flere tiår jobbet med bærekraftarbeid gjennom forskning og rådgivning til næringsliv og forvaltning. Vi er 130 ansatte med ulike kompetanser innenfor akvatisk miljø. Vi ser på hvordan klimaendringer og menneskelig påvirkning virker på miljøet i vann og bruker vår kompetanse til å øke kunnskap om hvordan industri, næringsliv og myndigheter kan tilpasse sin virksomhet til å redusere negativ påvirkning på miljøet. Vi ivaretar hele verdikjeden fra innhenting av data om miljø, analyser, vurdering, rapportering og publisering av ny kunnskap. Vi har bygget opp en sterk forskningsinfrastruktur med kjemiske og biologiske laboratorier, en egen moderne forskningsstasjon for eksperimentelle forsøk og utvikling av nye marine arter, båter og autonome farkoster som kan overvåke havmiljøet og gi oss viktig informasjon tilbake.

 

Vi er stolte av å ha vært tildelt «Mangfoldsprisen» og jobber hele tiden for å opprettholde mangfoldet i organisasjonen gjennom ulike kompetanser, god kjønnsbalanse og aldersfordeling, og er stolte over å ha ansatte fra mere enn 20 land. Hos oss jobber akvateknikere, laboratorieteknikere, ingeniører, forskere og rådgivere innenfor ulike marinbiologiske spesialområder, oseanografer og samfunnsvitere, i tillegg til en dyktig stab som støtter kjernevirksomheten vår.

 

Nå ønsker vi å knytte til oss en person i tidligfase av karrieren som er entusiastisk og kan se med nytt blikk på hvordan vi som organisasjon kan bli enda bedre på å utvikle vårt bærekraftarbeid. Vi har en åpen tilnærming og har fokus på personlige egenskaper, men ser et behov for å styrke staben med en person som kan jobbe bredt og på tvers av fagseksjonene. Det kan også være aktuelt med en trainee som kan bistå de etablerte fagmiljøene med videreutvikling av bærekraftkonsepter rettet mot kundegrupper. Vi jobber etter FN`s bærekraftmål og er ISO sertifisert etter 9001 og 14001.

 

Sentrale oppgaver:

 • Bærekraftsrapportering
 • Omdømme og kommunikasjon
 • Produktutvikling bærekraft

 

Vi søker deg som:

 • Har relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå innenfor relevante fagområder
 • Er lærevillig og ønsker å bidra til utvikling

 

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og se nye muligheter
 • Selvstendig og klare å finne løsninger på nye oppgaver
 • God på samhandling med andre
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfulle arbeidsoppgaver og et viktig samfunnsoppdrag
 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Mentorordning
 • Et godt sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons- og velferds-ordninger

 

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med ca 500 ansatte og sterke fagmiljøer. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum. Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond.  Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!