Vil du jobbe med de mest ambisiøse selskapene i nord? Kupa søker forretningsutvikler!

Du søker på stilling hos​ Kupa

Om stillingen

Kupa er et nordnorsk innovasjons- og konsulentselskap med store ambisjoner for både eget selskap og landsdelen. Vi er 25 ansatte som jobber sammen i tverrfaglige team for bærekraftig utvikling i nord.

Hvis du har lyst til å jobbe med forretningsutvikling og innovasjon sammen med en gjeng engasjerte kollegaer i Nord-Norge, så er dette din mulighet!

Kupa har kontorer i Harstad, Narvik, Finnsnes og Tromsø. Vi jobber med kunder i hele Nord-Norge, Svalbard og resten av landet. Visjonen vår er tydelig: Sammen skaper vi innovative og bærekraftige bedrifter og samfunn.

 

Hva jobber vi med?

Vi hjelper næringsliv og offentlige virksomheter med kompetanse, kapital og nettverk. Ekspertisen vår er utviklingsprosjekter og innovasjon innen energi, havbruk, maritim og bygg og anlegg. Halvparten av vår aktivitet er innenfor programmer og tjenester til startups og vekstbedrifter, og vi er en del av det nasjonale inkubatorprogrammet, og har eget akseleratorprogram, «Arctic Acceleratator». Vi jobber særlig med nye forretningsidéer innen teknologi og industri. Kupas tilnærming er bærekraftig forretningsutvikling, som handler om å gjøre bærekraft lønnsomt og til en konkurransekraft for virksomheter. Vi bistår også våre kunder med utarbeidelse av bærekraftstrategier, miljøsertifisering og bærekraftsrapporter.

Gjennom våre tjenester og prosjekter, skal vi hjelpe kundene våre å vokse, bli mer bærekraftige og finne retning i komplekse prosesser. Kupa leder flere klynger og har et stort nettverk. Vi bruker dette for å koble bedrifter, investorer, større selskaper, FoU-aktører og virkemiddelapparatet.

 

Hvordan kan hverdagen din i Kupa se ut?

Det som er gjennomgående i Kupa er at vi har en variert arbeidsdag: Fra å arrangere et frokostmøte med startups om digital produktledelse, til å fasilitere og gjennomføre arbeidsøkter med en bedrift som jobber med å utvikle en ny løsning for havbruksnæringen, til å delta på interne fellesmøter hvor vi jobber med Kupas strategi, eller til å bidra inn i planlegging av klyngesamling i Concrete Innovation Cluster. Alt vi kan love deg er at du blir å bidra til bærekraftig utvikling gjennom spennende prosjekter, og at du blir å bygge et stort nettverk i løpet av tiden din i Kupa.

 

Hvem er du?

Vi er i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med blant annet ingeniører, fiskerikandidater, teknologer, designere, økonomer, samfunnsvitere, pedagoger og markedsførere. Dette gjør oss i stand til å løse en rekke utfordringer, og jobbe på lag for å levere kompetansen kundene trenger. Det betyr også at vi er åpen for mange typer bakgrunner, utdanninger og erfaringsbakgrunner så lenge du kjenner deg igjen i de øvrige beskrivelsene.

 

Personlige egenskaper er selvsagt også viktig. Vi har plass for mange typer mennesker, med noen viktige fellesnevnere: Du har gjennomføringsevne og trives av å være i et miljø hvor du møter mange ulike mennesker og problemstillinger.

 

Vi kan tilby:

  • Muligheter for faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
  • Et godt arbeidsmiljø preget av mangfold, kompetanse, ansvarlighet og innovasjon
  • Konkurransedyktig lønn. Deltakelse i bedriftens pensjons– og forsikringsordninger

 

Kupa er et industrirettet innovasjons- og konsulentselskap. Ekspertisen vår er utviklingsprosjekter og innovasjon innen energi, havbruk, maritim og bygg og anlegg. Vi holder til i Nord-Norge, og har kontorer i Harstad, Narvik, Tromsø og Finnsnes.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

  • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
  • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
  • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
  • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
  • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!