Vil du bli med oss på reisen mot en mer bærekraftig bransje?

Du søker på stilling hos​ Peab Bjørn Bygg

Om stillingen

Peab er Nordens samfunnsbygger med medarbeidere som hver dag jobber for å forbedre hverdagen der livet leves. Har du lyst til å være med å påvirke samfunnet og miljøet for alle mennesker som nå, og i fremtiden, skal leve med det vi utvikler, bygger og anlegger? Da vil vi gjerne ha deg med på laget som bærekraftstrainee i Peab Bjørn Bygg!

Som bærekraftstrainee i Peab har du ditt daglige virke ute i prosjektene. Du bistår byggeplassledelsen med konkrete oppgaver knyttet til ytre miljø, klima og energi. Du bidrar til at prosjektene finner løsninger som reduserer miljøpåvirkning og etterlever miljøkrav fra våre kunder.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal identifisere de gode løsningene som fungerer i praksis og bidra til at andre prosjekter også tar de gode ideene i bruk.
 • Du bidrar med blant annet miljøoppfølgingsplan, klimagassberegninger, ombruk og gjenbruk, avfallsreduksjon og miljø- og helseskadelige stoffer på prosjektene.
 • Du bistår prosjektene i å forbedre brukervennlighet og etterlevelse av digitale verktøy.
 • Bidra i ulike bærekraftsinitiativ etter behov og kapasitet.

 

Du får kontorplass i Tromsø, men vi har prosjekter i hele landsdelen som kan dra nytte av din kompetanse. Derfor må noe reising kunne påregnes. I tillegg til den daglige kontakten med prosjekt(ene) vil du samarbeide tett med andre som jobber med bærekraft i virksomheten.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Det er forventet at du har fullført bachelor- eller mastergrad med fagkombinasjoner innenfor eksempelvis bygg- og miljøteknikk, energi, klima og miljø eller lignende.
 • Vel så viktig som utdanningsretning er det at du har en særskilt interesse og sterkt engasjement for bærekraft, spesielt klima, energi og miljø.
 • Du trives med å jobbe sammen med andre og kommuniserer godt muntlig og skriftlig.
 • Det er en fordel om du er analytisk og evner å lett sette deg inn i både regelverk, prosesser og avtaler/kontrakter som er styrende for det vi driver med.

 

Som bærekraftstrainee i Peab blir du en del av solid konsern med mange karrieremuligheter i hele Norden. Peab er Nordens samfunnsbygger med 15 000 medarbeidere og en omsetning på 60 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves.

 

Peab Bjørn Bygg er en av de største entreprenørbedriftene i Nord-Norge, og en spennende og attraktiv arbeidsplass for flere yrkesgrupper. Som ansatt hos oss blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Vi er samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker miljøet vi lever i, både for de mennesker som nå og i fremtiden blir berørt av det vi bygger. Samtidig skal nærmiljøet kjenne at vi er en aktør med lokal forankring. Vi satser på lærlinger og egne håndverkere som bor og lever i området hvor vi har aktivitet. Våre om lag 420 tømrere, betongarbeidere, lærlinger, stålarbeidere, kranførere, hjelpearbeidere, prosjektingeniører, anleggs- og prosjektledere samt øvrige ansatte bor og jobber i landsdelen.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!