Lyst på en spennende traineestilling på bærekraft hos Tromsø Havn KF?

Du søker på stilling hos​ Tromsø Havn

Om stillingen

Tromsø Havn er en stor internasjonal havn som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner og skaper store ringvirkninger for næringslivet i Tromsø. En viktig del av strategien og vår samfunnsrolle er å bidra til maritim næringsutvikling og det grønne skiftet.

Vi satser stort på containerhavn for å bidra til at mer av varetransporten overføres fra land til vann, noe som vil redusere antallet trailere på veiene og derigjennom redusere utslipp. Vi investerer i landstrømanlegg gjennom selskapet Fjuel for å sikre at båter kan kobles på landstrøm ved kai og dermed redusere utslipp fra forbrenningsmotorene. Det nye selskapet Grøtsund Industripark AS skal legge til rette for produksjon av mer miljøvennlig drivstoff til skip i nordnorske farvann. Det er også en ambisjon at Tromsø havn har en tydelig miljøprofil på nye investeringer, og at det lages eget miljøregnskap i tråd med plan for større investeringer. Som du skjønner er det mange store og tunge initiativer med bærekraft i overskriften.

I tillegg til disse strategiske klima – og miljøprosjektene så jobber vi blant annet med sosial bærekraft, eksempelvis gjennom aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knyttet til Åpenhetsloven. Det kommer stadig nye krav til hvordan vi skal jobbe for å sikre en bærekraftig forretningsdrift. Vi ønsker at du som skal være trainee hos oss skal bidra til å vise både oss selv og omgivelsene våre at våre initiativer innen bærekraft kan ha en helhetlig tilnærming, hvordan det totale bildet ser ut, hvordan bærekraft har sammenheng med verdiskaping, forretninger og virksomhetsstyringen. Dette vil være viktig for å sørge for at vi etterlever ulike krav og forventninger, men ikke minst at vi ser hvordan bærekraftsarbeidet på ulike måter bidrar til viktig verdiskaping for selskapet på en rekke måter.

Synes du dette høres spennende ut – ja, da må du søke denne utfordringen! Stillingen inngår som en del av staben i Tromsø Havn og vil jobbe tett opp mot stabssjefen, men også andre ledere og ansatte.

 

Aktuelle arbeidsområder kan være:

 • Hjelpe oss med å lage en helhetlig miljø– og bærekraftstrategi
 • Hjelpe oss å få på bordet kunnskap og analyser som viser vårt bidrag til en mer bærekraftig forretningsdrift (interne og eksterne perspektiver), og hvordan bærekraft skaper forretninger
 • Hjelpe oss å sette gode mål for bærekraft som gir mening for kunder og ansatte
 • Bidra til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere på dette
 • Andre administrative eller praktiske oppgaver i stab etter behov

 

Vi er opptatt av at den som får stillingen selv kan bidra til å forme den ut fra sine ferdigheter, talenter og faglig funderte ideer. Vi ønsker at det skal skapes et produkt ut fra en strukturert metode som kan videreføres og sikre en god praksis for årene fremover. Vi er åpne for søkere med ulike studiebakgrunner, eksempelvis samfunnsvitenskapelige fag eller handelshøyskole.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Ut fra beskrivelsen ovenfor så står kreativitet og faglig tyngde frem som viktige ferdigheter hos kandidaten
 • Du må kunne noe om både europeiske og nasjonale standarder innen bærekraft, virksomhetenes forpliktelser og krav innen bærekraft og bærekraftsrapportering, hvordan man kan måle og følge dette opp
 • Du må kunne både engasjere, involvere andre, og jobbe strukturert med et planmessig produkt som kan forvaltes videre av Tromsø Havn etter traineeperioden
 • Nysgjerrighet og evnen til å lære og lære videre
 • Selvstendighet

 

Vi kan tilby en meget interessant karrieremessig mulighet i et selskap i sterk vekst og med mange hyggelige og flinke kolleger. Hos oss får du både et bredt faglig og sosialt nettverk og erfaringer i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og næringsutvikling. Vi jobber i åpent landskap som gjør at det er lett å komme i kontakt med kollegene. Vi holder til i moderne kontorlokaler i Breivika. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Havna i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Tromsø Havns mål er også å være den foretrukne havn for energinæringen og andre vekstnæringer i nord. Vi er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Foretaket eier over 2 000 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg. Tromsø Havn skal være en pådriver til vekst og nyetableringer spesielt innenfor næringene: fiskeri, energi og reiseliv/cruise.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!