Vil du jobbe med bærekraftige anskaffelser i Nord-Norges største kommune?

Du søker på stilling hos​ Tromsø kommune

Om stillingen

Tromsø kommune jobber kontinuerlig for å redusere vårt miljøavtrykk i henhold til FNs bærekraftsmål og bruker offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel i dette arbeidet. Synes du bærekraft, klima og miljø er viktig og at muligheten til å påvirke direkte via anskaffelser ut mot bransjen høres spennende ut? Da kan det hende dette er jobben for deg.

Vi har ledig en ettårig traineestilling som miljørådgiver ved seksjon for anskaffelse.

Du vil ha stor påvirkningskraft i utviklingen av dette området og være en viktig bidragsyter til å stille de riktige klima- og miljøkravene til bransjen. Du vil ha mye leverandørkontakt og være med på å følge opp at kravene blir fulgt i kontraktsperioden.

Vi er på utkikk etter deg som har lyst til å utfordre markedet og bidra til at kommunen og næringslivet styrker sitt arbeid med å redusere klimagassutslippene. Tromsø kommune kjøper et bredt spekter av varer og tjenester. Gjennom arbeidet vil det derfor være mulig å påvirke mange forskjellige markedsaktører i en positiv retning. Kommunen er en stor innkjøper i regionen, og arbeidet vil derfor kunne påvirke både innkjøpere og leverandører utenfor kommunen.

Fra og med 1.1.2024 skal miljø vektes med 30% i våre anskaffelser. Vi ønsker et enda sterkere fokus for å videreutvikle vår kompetanse og systematisere kommunens rutiner og praksis på området for å sikre at vi jobber riktig og at vi får til vesentlige og positive klimaeffekter. Tromsø kommune har derfor har søkt og fått støtte fra Miljødirektoratets ordning «Klimasats» til en 2-årig prosjektstilling som rådgiver innen klima og miljø i våre anskaffelser, ref. Klimavennlige anskaffelser – Klimavennlige anskaffelser – Miljødirektoratet. Prosjektet startet opp høsten 2023.

Rådgiveren som tilsettes vil få god oppfølging og støtte fra sine kollega på seksjonen, og vil i tillegg ha et fast samarbeid med enhet for klima, miljø og landbruk.

Som miljørådgiver vil din oppgave være å øke klima- og miljøkompetansen hos kommunens anskaffelsesrådgivere og støtte utvikling av krav og kriterier for bruk i anskaffelser. Du vil ha ansvaret for å etablere prosedyrer og rutiner for ivaretakelse av miljø i anskaffelser, være med å utarbeide konkrete miljøkrav og -kriterier, samt sikre at miljøfokuset realiseres i den enkelte anskaffelse. I tillegg skal du lage en skriftlig miljøstrategi for anskaffelser og etablere samarbeidsnettverk internt og eksternt. Gjennom dialog med leverandørmarkedet skal miljørådgiveren bidra til å styrke og videreutvikle kommunens konkurransegrunnlag for fremtidige anskaffelser.

Seksjon for anskaffelse er kommunens kompetansesenter for offentlige anskaffelser og har ansvar for gjennomføring av alle anskaffelser. Vi bistår alle avdelinger og staber i kommunen, i forbindelse med anskaffelsesfaglige spørsmål, og har ansvaret for kommunens anskaffelsesstrategi, rutiner og kontrollfunksjoner.

 

Arbeidsoppgaver

Du vil, som del av seksjon for anskaffelse, bistå i å innarbeide klimahensyn systematisk i hele anskaffelsesprosessen ved å:

 • Bidra til å nå målsetningene i Tromsø kommunes vedtatte klima- og bærekraftsmål.
 • Være oppdatert på relevante lover og forskrifter, vurdere handlingsrommet for bruk av klima- og miljøkrav og utfordre eksisterende praksis
 • Bidra til metodeutvikling innenfor anskaffelser med klima- og miljøkrav, herunder videreutvikle veiledere, maler og nettverk.
 • Bistå med utarbeidelse av miljøkrav- og kriterier i konkrete anskaffelsesprosjekter samt sikre at miljøfokuset realiseres.
 • Bidra til å lage system for implementering og oppfølging av leverandørens kontraktsforpliktelser.
 • Utarbeide systemer for å måle og rapportere på effektene av miljøtiltak.
 • Gi råd i spørsmål knyttet til klima og miljø i anskaffelser.
 • Gjennomføre opplæring innen miljø og klimakrav i anskaffelser i Tromsø kommune
 • Etablere gode samarbeidsnettverk internt og eksternt, herunder samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ), klimanettverk Nord-Norge og andre regionale forum.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, med vekt på klima og miljø, eventuelt annen grad innkjøp/logistikk/økonomi/juss.
 • God skriftlig og muntlig fremstilling på norsk.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med klima og miljø
 • Interesse for eller erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser, herunder ivaretakelse av klima- og miljøkrav i anskaffelser.
 • Kjentskap til miljøledelse, LCA, LCC og miljøsertifiseringsordninger
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling
 • Excel kunnskaper

 

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ og er en pådriver
 • Du er strukturert og målrettet
 • Du evner å se helheten og løse problemer
 • Du er god til å samarbeide og på å få folk med deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessant stilling som gir muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Bruk av moderne digitale verktøy.
 • Stor frihet til å forme egen arbeidshverdag.
 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte fagfolk.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med stor takhøyde.

 

Annet 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.

 

Tromsø kommune er Nord-Norges mest folkerike kommune med 77 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Vi er en stor samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Våre 7000 arbeidsplasser skal være preget av mangfold, og ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Kommunens viktigste ressurs er medarbeiderne som hver dag hele året arbeider for at innbyggerne kan være aktive medborgere og mestre egen hverdag. Kompetente og engasjerte medarbeidere og gode ledere er sammen med den økonomiske handleevnen, forutsetninger for at kommunen skal lykkes i rollen som samfunnsutvikler. Vi ivaretar medarbeiderne gjennom å være en inkluderende og helsefremmende arbeidsplass.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!