Har du engasjement for samfunnsplanlegging og bærekraftig stedsutvikling? Karlsøy kommune søker trainee.

Du søker på stilling hos​ Karlsøy kommune

Om stillingen

Karlsøy kommune ønsker å legge til rette for et yrende og levedyktig samfunn og søker nå etter en kommuneplanlegger med mulighet for fast ansettelse. I Karlsøy kommune vil du være tett på både administrasjon og politisk ledelse.

Som kommuneplanlegger vil du jobbe i spenningsfeltet mellom hverdagsliv, næringsliv og politikk. Hos oss vil du få en spennende jobb med fokus på faglig og personlig utvikling. Du vil jobbe med overordnede planer som kommunal planstrategi, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Du vil også bistå med utarbeidelse og saksbehandling av reguleringsplaner, samt planfaglig arbeid omkring tematiske kommunedelplaner, sektor- og temaplaner m.m.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og relevant lovverk.
 • Gode IKT- kunnskaper og kjennskap til GIS-verktøy.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Interesse og motivasjon for å jobbe med bærekraftig offentlig forvaltning.
 • Du er resultatorientert og har evne til å sette tydelige mål.
 • Strukturert med trivsel for varierte oppgaver.
 • Du har gode samarbeidsevner, gjennomføringsevner og er opptatt av å yte god service.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter.
 • Du vil inngå i team med en erfaren samfunns- og kommuneplanlegger i et aktivt miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Kommunen dekker flytteutgifter etter eget reglement.
 • Konkurransedyktige vilkår med hensyn til lønn og pensjon.
 • Kommunen dekker barnehage og SFO-utgifter frem til ordningen med gratis barnehage i kommunen starter høsten 2023.

 

Har du spørsmål om stillingen kan de rettes til enhetsleder Anita Andresen, epost [email protected], telefon 97694949.

Karlsøy kommune er en kommune med engasjement for vekst og utvikling. Våre 2 200 innbyggere opplever en attraktiv bokommune gjennom gode barnehager, moderne skoler/oppvekstsenter, svømmehaller, idrettsanlegg og et aktivt kulturliv. I tillegg byr kommunen på en unik kyst og skjærgård med et mangfold av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunesenteret Hansnes ligger kun én times kjøring fra Tromsø sentrum, samtidig som kommunen ligger i den statlige tiltakssonen, hvor bosetting i kommunen blant annet gir redusert skatt og avskriving av studielån.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!