Ønsker du å jobbe med bærekraft på tvers av ulike virksomheter? Vi søker en initiativrik trainee som er helt rå på kommunikasjon

Du søker på stilling hos​ Troms og Finnmark Fylkeskommune

Om stillingen

En trainee som ansettes i Troms og Finnmark fylkeskommune i 12 måneder vil få jobbe med et regionalpolitisk verktøy for klimaomstilling: Klimapartnere Troms og Finnmark. Hovedfokus vil være å øke omfanget og vekst av Klimapartnere i Troms.

Klimaomstillingen som verden skal igjennom, lar seg ikke løse av én enkelt aktør, en sektor alene eller innenfor geografiske grenser. Klimautfordringen må løses i fellesskap.

Klimapartnere er et regionalt partnerskap bestående av offentlige og private virksomheter i Troms og Finnmark som alle forplikter seg til å redusere klimagassutslipp sammen og hver for seg, og bidra til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Hovedmålet er at alle Klimapartner-virksomheter i Troms og Finnmark reduserer sine utslipp i tråd med nasjonale målsetninger om 50-55% reduksjon innen 2030. Partnerskapet er katalysator for samarbeid og verdiskaping på tvers av bransjer og geografi. Partnerskapet akselererer grønn samfunns- og næringsutvikling i Troms og Finnmark.

Strategien til Klimapartnere Troms og Finnmark peker på mer samarbeid mellom offentlige og private aktører, formidling og kommunikasjon av klimaendringene og partnernes klimaarbeid, deling av kunnskap og utveksling av erfaring på klima, samt bidra til mer utvikling og innovasjon. Dette arbeidet vil en trainee i Klimapartnere få jobbe med.

 

Arbeidsoppgaver Klimapartnere Troms og Finnmark (med hovedfokus på Troms):

 • Rekruttere nye partnere både fra kommuner og næringsliv
 • Digital innholdsproduksjon til Klimapartnere Troms og Finnmark sin nettside og sosiale medier
 • Dra på fysiske partnerbesøk med formål om å produsere Grønne løsninger til den grønne løsningsbanken
 • Planlegge Klimapartneres årlige konferanse i Troms og Finnmark
 • Utvikle leservennlige kunnskapsnotater for klimapartnere i Troms og Finnmark på ulike temaer som klimarisiko- overgangsrisiko, sirkulærøkonomi og taksonomi
 • Lage en god digital oversikt for Klimapartnere over arrangement som kan være relevante å få med seg som omhandler klima og grønn næringsutvikling i Troms
 • Planlegge inspirasjonsseminar for Klimapartnere Troms og Finnmark
 • Vedlikeholde og oppdatere kontaktinfo for Klimapartnere Troms og Finnmark partnere
 • Følge opp partneres klimaregnskap og være en pådriver for igangsetting av klimagassreduserende tiltak

 

Kvalifikasjoner

 • Masterstudent innen relevant studie på høyskole/universitet. Vi oppfordrer søkere fra ulike faglige bakgrunner til å søke.
 • Erfaring med kommunikasjon, inkludert sosiale medier vil være en fordel
 • God kjennskap til Troms
 • God digital kompetanse (nettside, sosiale media ol.)
 • B-sertifikat er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Samfunnsengasjement
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Øvrige oppgaver til en trainee:

Traineen vil få opplæring i regional samfunnsutvikling med hovedfokus på bærekraft, klima og miljø. Dette innebærer innblikk i helt konkrete prosjekter for å redusere fylkets klimafotavtrykk, samt det strategiske arbeidet med regional klimaomstilling. I tillegg vil andre oppgaver kunne tilkomme i Troms fylkeskommune, noe som bidrar til at en trainee vil få et stort nettverk på jobb.

 

Øvrig praktisk informasjon:

Fra 1.1. 2024 deles Troms og Finnmark fylkeskommune opp, og denne stillingen vil ved årsskiftet tilfalle Troms fylkeskommune. Stillingen er midlertidig i 12 måneder.

 

Troms og Finnmark fylkeskommune er en av de største arbeidsgivere i Nord-Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!