Space up your career og bli KSAT sin nye Trainee! Er du vår nye trainee innen operations excellence?

Du søker på stilling hos​ KSAT

Om stillingen

Er du en nysgjerrig og ivrig nyutdannet student som brenner for å jobbe med bærekraft? Har du også lyst å få en fot innenfor Space industrien og jobbe et år i en fremtidsretta bedrift i vekst? I så fall har du en unik mulighet til å tilegne deg kompetanse og erfaring med bærekraftsarbeid i en moderne bedrift igjennom traineeprogrammet Fremstr.

 

Hvem er KSATs neste trainee? 
Vi ønsker en trainee som vil bruke sin fagkompetanse til å hjelpe oss til å nå våre bærekraftsmål for operasjoner- utvikle grønne bakkestasjoner og nytt operasjonskonsept. Herunder kartlegge tiltak, designe og implementere nye systemer, prosesser og teknologi. Du vil inngå i to dedikerte prosjektteam, men også jobbe bredt ut i organisasjonen mot andre avdelinger og fagdisipliner for å innhente ideer og muligheter for å utvikle KSAT sine bærekraftstrategier.

 

Launch your next mission med disse spennende arbeidsoppgavene

KSAT er verdens største leverandør av bakketjenester for satellitter og forventer en massiv økning av tjenesteleveransen fremover. KSAT har etablert programmet OPS 2.0 for å imøtekomme dette, bestående av en rekke utviklingsprosjekter.

KSAT har i dag bakkestasjoner spredt utover hele verden, med et pågående pilotprosjekt for Svalbard Satellittstasjon. Erfaringer herfra vil benyttes til å utvikle grønne bakkestasjoner for hele nettverket vårt.

 

Du vil jobbe konkret med disse oppgavene, som del av team:

 • Utvikle grønne bakkestasjoner:
  • Evaluere energibruk og miljøpåvirkning fra dagens operasjoner
  • Kartlegge potensiale og anbefale tiltak for energieffektivisering
  • Utvikle og evaluere løsninger for egenproduksjon fra vind og solkraft, energilagring og overskuddsproduksjon
 • Effektivisere operasjonell leveranse:
  • Automatisere nominelle operasjoner og standardisere løsninger
  • Strømlinjeforme prosesser i organisasjonen
  • Utarbeide moderne kontaktflater og effektiv samhandling i alle ledd
 • Skape en kultur i organisasjonen, med bærekraft som pilar:
  • Kartlegge aktiviteter, anbefale tiltak og gjennomføre opplæring for KSAT, for hva den enkelte, avdelingen og organisasjonen kan gjøre for å bli mer bærekraftige

 

Vi ønsker å bli anerkjent som verdens beste leverandør av bærekraftige bakketjenester for satellitter. Vi vil ha med deg på laget til å bistå med å definere målsettinger og resultatkrav, samt demonstrere effekten av tiltakene. Er du med oss?

 

Do you below in space – vi ser etter noen som:

 • Brenner for bærekraft og ser fremover
 • Ønsker å gå den ekstra milen for å lykkes
 • Er nysgjerrig på flere fagfelt
 • Har gode skriftlige og muntlige formidlingsevner, både på engelsk og norsk
 • Synes skjæringspunktet mellom menneske, teknologi og organisasjon er spennende
 • Vi er åpne for søknader fra personer med ulik faglig bakgrunn

 

I KSAT har vi en Chill out atmosphere og vi tilbyr
Vi har stor tro på at folk jobber best sammen. Derfor vil du inngå i dedikerte prosjektteam og tett sammen med KSAT sitt bærekraftsutvalg. Her vil du få både kunnskap om bærekraftsarbeid og bidra inn med din relevante kompetanse i en bedrift i stor vekst. Det betyr personlig og faglig utvikling innen bærekraft og drift av en stor bedrift, samtidig som du vil komme til et miljø der dine medarbeidere ønsker at du skal lykkes og der du får tett oppfølging av din leder og tildelt fadder. Du vil bli inkludert i alt av sosiale og faglige møtepunkt i løpet av din trainee-periode i en spennende bransje.

 

Vi vil sammen med deg, legge til rette for trygge rammer og tilpasse dine interesser, slik at du kan utvikle deg best mulig i ønsket retning og få tidenes år som Trainee hos oss i KSAT!

 

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekrutteringen. Stillingen krever at man oppfyller vilkår for norsk sikkerhetsklarering, samt kunne autoriseres og være skikket til stillingen. Sluttkandidater vil måtte gjennomføre en bakgrunnssjekk av Semac.

 

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er en verdensledende leverandør innenfor satellittkommunikasjon, nedlasting av satellittdata, samt hav- og landovervåkingstjenester for klima, miljø og sikkerhet. KSAT har i dag 350 ansatte og bakkestasjoner over hele verden, med hovedkontor i Tromsø. Vi har kontorer i Oslo, Stockholm og i Colorado, USA. På Platåberget utenfor Longyearbyen på Svalbard eier og driver KSAT verdens største kommersielle bakkestasjon med over 120 antenner. I tillegg har vi 25 andre stasjoner på håndplukkede lokasjoner spredt over alle kontinenter. Det integrerte nettverket styres fra et kontrollsenter som opererer 24/7 i Tromsø, med back-up kontroll fra Svalbard. KSAT har spesialisert seg på å laste ned og distribuere store datamengder fra satellitter så raskt som mulig. Vi har også gjennom mange år bygget opp ledende ekspertise på analyse av satellittdata. Informasjonen fra satellittene gir viktig kunnskap om planeten vår. KSAT leverer for eksempel informasjon om værsystemer som gir mer sikre værmeldinger. Vi bidrar til deteksjon av havis i Arktis, og til varsling om oljesøl som del av nasjonal oljevernberedskap på norsk sokkel, samt i kystland i EU, UAE og Mexico. KSAT leverer også analyse av skipstrafikk og ulovlig fiske og leder i tillegg et banebrytende overvåkingsprogram av all verdens regnskoger.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!