Space up your career og bli KSAT sin nye Trainee! Er du vår nye trainee innen business support?

Du søker på stilling hos​ KSAT

Om stillingen

Er du en nysgjerrig og ivrig nyutdannet student som brenner for å jobbe med bærekraft? Har du også lyst å få en fot innenfor Space industrien og jobbe et år i en fremtidsretta bedrift i vekst? I så fall har du en unik mulighet til å tilegne deg kompetanse og erfaring med bærekraftsarbeid i en moderne bedrift igjennom traineeprogrammet Fremstr.


Hvem er KSATs neste trainee? 

Vi ønsker at du skal være med å utvikle bærekraftsarbeidet i KSAT. Du vil jobbe med prosjekter i avdelingen Business Support, men også kunne bidra i arbeid relatert til ESG-områdene i andre avdelinger. Slik vil du og ditt bidrag være viktig for den overordna videreutviklingen av ESG-arbeidet i hele KSAT.

Som KSAT trainee er du en pådriver, en som kan jobbe selvstendig med utredningsarbeid og datainnsamling og en som er ivrig etter å skape konkrete og målbare resultater. Du liker også å dele tanker, ideer og kompetanse med andre og ser behov og potensialer knyttet til bærekraftsarbeid på arbeidsplassen. Vi ønsker også at du er komfortabel med å formidle kunnskap og informasjon, og at du tør utfordre KSAT på å bli bedre!


Launch your next mission med disse spennende arbeidsoppgavene

Hos KSAT vil du jobbe med ESG/bærekraft innen intern drift og tjenester, videreutvikle pågående prosjekter og starte nye – gjerne på eget initiativ. Du vi også behandle avvik og følge opp tiltak, samt bidra i rapportering på bærekraftsarbeid. Skulle vi liste det opp ville det være noe som dette:

 • Være med i vår bærekraftsgruppe og jobbe med videreutvikling av strategier for bærekraft
 • Være med i utarbeidelsen av bærekraftspesifikasjoner i forbindelse med innkjøp, herunder også ivareta leverandørvurderinger og -kontroll.
 • Sørge for informasjon, kommunikasjon og kunnskapsformidling om bærekraft i KSAT
 • Kartlegge og analysere interne driftsområder som kan bli mer bærekraftig. Herunder se på forbruk, gjenbruk og sirkulære muligheter/tiltak.
 • Kartlegge og identifisere områder der digitalisering og teknologi kan brukes for å ta ned fotavtrykk og bedre klimaregnskap.
 • Arbeide med klimaregnskap
 • Bidra i arbeidet med rapportering på bærekraft

Stillingen skal aktivt bidra til at KSAT når sine overordnede mål innen bærekraft. Herunder også å sikre selskapets rennomme og omdømme som merkevareleverandør med fokus på kvalitet, HMS og bærekraft/miljø.

 

Do you below in space – vi ser etter noen som:

 • Brenner for bærekraft og ESG
 • Er uredd og liker å «ta tak» og å kaste opp baller
 • Kan gjøre selvstendig utredningsarbeid og datainnsamling
 • Er aktiv i gruppearbeid og ser verdien i å jobbe sammen med andre for å nå mål.
 • Har gode skriftlige og muntlige formidlingsevner både på engelsk og norsk
 • Synes forholdet mellom digitalisering – drift – effektivitet – bærekraft og tilfredse ansatte er et spennende område å utforske!
 • Vi er åpne for søknader fra personer med ulik faglig bakgrunn

 

 

I KSAT har vi en Chill out atmosphere og vi tilbyr
Vi har stor tro på at folk jobber best sammen. Derfor vil du bli en del av KSAT
bærekraftsutvalg. Her vil du få både kunnskap om bærekraftsarbeid og bidra med din relevante kompetanse. Det betyr personlig og faglig utvikling innen bærekraft og drift av en stor bedrift, samtidig som du vil komme til et miljø der dine medarbeidere ønsker at du skal lykkes og
der du får tett oppfølging av din leder og tildelt fadder. Du vil bli inkludert i alt av sosiale og faglige møtepunkt i løpet av din trainee-periode i en spennende bransje.

 

Vi vil sammen med deg, legge til rette for trygge rammer og tilpasse dine interesser, slik at du kan utvikle deg best mulig i ønsket retning og få tidenes år som Trainee hos oss i KSAT! 

 

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekrutteringen. Stillingen krever at man oppfyller vilkår for norsk sikkerhetsklarering ved behov, samt kunne autoriseres og være skikket til stillingen. Sluttkandidater vil måtte gjennomføre en bakgrunnssjekk av Semac.

 

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er en verdensledende leverandør innenfor satellittkommunikasjon, nedlasting av satellittdata, samt hav- og landovervåkingstjenester for klima, miljø og sikkerhet. KSAT har i dag 350 ansatte og bakkestasjoner over hele verden, med hovedkontor i Tromsø. Vi har kontorer i Oslo, Stockholm og i Colorado, USA. På Platåberget utenfor Longyearbyen på Svalbard eier og driver KSAT verdens største kommersielle bakkestasjon med over 150 antenner. I tillegg har vi 25 andre stasjoner på håndplukkede lokasjoner spredt over alle kontinenter. Det integrerte nettverket styres fra et kontrollsenter som opererer 24/7 i Tromsø, med back-up kontroll fra Svalbard. KSAT har spesialisert seg på å laste ned og distribuere store datamengder fra satellitter så raskt som mulig. Vi har også gjennom mange år bygget opp ledende ekspertise på analyse av satellittdata. Informasjonen fra satellittene gir viktig kunnskap om planeten vår. KSAT leverer for eksempel informasjon om værsystemer som gir mer sikre værmeldinger. Vi bidrar til deteksjon av havis i Arktis, og til varsling om oljesøl som del av nasjonal oljevernberedskap på norsk sokkel, samt i kystland i EU, UAE og Mexico. KSAT leverer også analyse av skipstrafikk og ulovlig fiske og leder i tillegg et banebrytende overvåkingsprogram av all verdens regnskoger.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!