Vil du bli god på finansielle instrumenter? Sparebank 1 Nord-Norge søker trainee til vår avdeling for kapitalmarkeder / Treasury

Du søker på stilling hos​ SpareBank 1 Nord-Norge

Om stillingen

Som Trainee i Konsernfinans (Treasury / Driftsstøtte Kapitalmarked) i SpareBank 1 Nord-Norge får du praktisk arbeidsutdannelse innenfor konsernets finans- og kapitalmarkedsmiljø.

I trainee-perioden vil du få praktisk opplæring i de vanligste finansielle instrumentene, som obligasjoner, valuta, OTC-derivater og aksjer. Treasury har et aktivt forhold til ESG-risiko i sin forvaltning og utsteder blant annet grønne obligasjoner i flere valutaer og markeder.

Dette er en gylden mulighet til å få et unikt innblikk og en helhetlig forståelse av landsdelens desidert største forvaltningsmiljø. Samtidig vil du bidra til konsernets oppfyllelse av flere av FNs bærekraftsmål, blant annet gjennom å bidra til et grønnere verdipapirmarked.

Trainee-programmet har en varighet på ett år og gir et godt grunnlag for en videre karriere i Nord-Norges ledende finansmiljø.

Arbeidsområder

 • Delta i forvaltning av innlånsportefølje fra kapitalmarkedet, verdipapirportefølje, og konsernets rente- og valutarisiko, herunder: o utøvelse av områdets retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditets- og eierstyring.
 • Delta i arbeid i oppgjør, verdsettelse og bokføring av finansielle transaksjoner
 • Bidra til utvikling av bankens handelssystem SimCorp Dimension
 • Delta i oppgjør, offentlig rapportering og analyse av regnskapsmessige effekter forbundet med finansielle instrumenter

 

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk eller teknisk utdannelse på masternivå Personlige egenskaper:
 • Nysgjerrig og genuint interessert i kapitalmarkedet og finansielle instrumenter
 • En lagspiller som håndterer hektiske perioder og uventede markedsforhold
 • Liker å tilegne deg ny kunnskap, og evner å gjøre den relevant for dine kollegaer

 

Vi tilbyr

 • For den rette kandidaten tilbyr vi en unik mulighet til aktiv deltagelse i nasjonalt og internasjonalt finansmarked
 • Aktivt bidrag i oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål

 

SpareBank 1 Nord-Norges visjon er For Nord-Norge. Denne skal prege oss i alt vi gjør. Vi er Nord-Norges største finanskonsern og tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester, samt verdipapirhandel, eiendomsmegling og regnskapstjenester til folk, næringsliv og offentlig sektor i Nord-Norge. Tjenester tilbys gjennom 15 kontorer, digitale flater og et effektivt kundesenter. Som selvstendig og nordnorsk finanskonsern, har vi et spesielt ansvar for å stimulere til verdiskaping i vår landsdel. Denne verdiskapingen skal alltid tuftes på et fundament av innsikt og bærekraft. SpareBank 1 Nord-Norges overordnede mål er å skape de beste kundeopplevelsene og å oppfylle finansielle mål, med markedets mest engasjerte medarbeidere.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Er du nyutdannet, eller uteksamineres du dette semesteret?

Da kan du søke om å bli trainee i Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft.

I traineeprogrammet får du en unik kombinasjon av faglig og personlig utvikling. En traineestilling byr på et solid nettverk både mellom traineene og i arbeidslivet for øvrig. Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!