Vil du bli god på finansielle instrumenter? Sparebank 1 Nord-Norge søker trainee til vår avdeling for kapitalmarkeder / Treasury

Du søker på stilling hos​ SpareBank 1 Nord-Norge

Om stillingen

Som Trainee i Konsernfinans (Treasury / Driftsstøtte Kapitalmarked) i SpareBank 1 Nord-Norge får du praktisk arbeidsutdannelse innenfor konsernets finans- og kapitalmarkedsmiljø.

I trainee-perioden vil du få praktisk opplæring i de vanligste finansielle instrumentene, som obligasjoner, valuta, OTC-derivater og aksjer. Treasury har et aktivt forhold til ESG-risiko i sin forvaltning og utsteder blant annet grønne obligasjoner i flere valutaer og markeder.

Dette er en gylden mulighet til å få et unikt innblikk og en helhetlig forståelse av landsdelens desidert største forvaltningsmiljø. Samtidig vil du bidra til konsernets oppfyllelse av flere av FNs bærekraftsmål, blant annet gjennom å bidra til et grønnere verdipapirmarked.

Trainee-programmet har en varighet på ett år og gir et godt grunnlag for en videre karriere i Nord-Norges ledende finansmiljø.

Arbeidsområder

 • Delta i forvaltning av innlånsportefølje fra kapitalmarkedet, verdipapirportefølje, og konsernets rente- og valutarisiko, herunder: o utøvelse av områdets retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditets- og eierstyring.
 • Delta i arbeid i oppgjør, verdsettelse og bokføring av finansielle transaksjoner
 • Bidra til utvikling av bankens handelssystem SimCorp Dimension
 • Delta i oppgjør, offentlig rapportering og analyse av regnskapsmessige effekter forbundet med finansielle instrumenter

 

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk eller teknisk utdannelse på masternivå Personlige egenskaper:
 • Nysgjerrig og genuint interessert i kapitalmarkedet og finansielle instrumenter
 • En lagspiller som håndterer hektiske perioder og uventede markedsforhold
 • Liker å tilegne deg ny kunnskap, og evner å gjøre den relevant for dine kollegaer

 

Vi tilbyr

 • For den rette kandidaten tilbyr vi en unik mulighet til aktiv deltagelse i nasjonalt og internasjonalt finansmarked
 • Aktivt bidrag i oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål

 

SpareBank 1 Nord-Norges visjon er For Nord-Norge. Denne skal prege oss i alt vi gjør. Vi er Nord-Norges største finanskonsern og tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester, samt verdipapirhandel, eiendomsmegling og regnskapstjenester til folk, næringsliv og offentlig sektor i Nord-Norge. Tjenester tilbys gjennom 15 kontorer, digitale flater og et effektivt kundesenter. Som selvstendig og nordnorsk finanskonsern, har vi et spesielt ansvar for å stimulere til verdiskaping i vår landsdel. Denne verdiskapingen skal alltid tuftes på et fundament av innsikt og bærekraft. SpareBank 1 Nord-Norges overordnede mål er å skape de beste kundeopplevelsene og å oppfylle finansielle mål, med markedets mest engasjerte medarbeidere.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!