Vil du gjøre bærekraft sentralt i en av Nord-Norges største virksomheter? Tromsø kommune søker trainee

Du søker på stilling hos​ Tromsø kommune

Om stillingen

Vi søker trainee som kan bidra inn i vårt bærekraftsarbeid.

Er du ung, nytenkende og opptatt av hvordan vi best kan ta vare på våre ressurser? Vi kan tilby deg en arbeidshverdag som er allsidig og variert, og ikke minst engasjerende.

Tromsø kommune bygger sine strategier og handlingsplaner på FNs 17 bærekraftsmål og er nå i en søknadsprosess for å bli en av EUs klimanøytrale og smarte byer. Vi ønsker å være en robust organisasjon gjennom fokus på klima og miljøvennlig-, sosial- og økonomisk bærekraft.

Visjonen sammen for et varmt og livskraftig Tromsø peker retning for den enkelte innbygger og kommunens virksomhet. Muligheter og løsninger skal komme hele kommunesamfunnet til gode. Vi skal sikre et bærekraftig samfunn både for dagens og fremtidige generasjoner. Vi må bruke ressursene vi har på nye, og mer hensiktsmessige måter. Framtidens oppgaver må også i større grad løses sammen med ulike sektorer og fag, ofte i samspill mellom kommuneorganisasjonen, kommunesamfunnet, frivillige, organisasjoner og foreninger, kulturlivet og næringslivet. Kommunens verdier – respekt, åpenhet, mot, annerkjennelse og tillit – skal være gjenkjennbart i alt vi gjør.

For å være en bærekraftig organisasjon har vi behov for bærekraftig personale, bærekraftig design, bærekraftige prosesser, bærekraftige brukere av våre tjenester og bærekraftig vekst.

Vil du bli vår bærekraftstrainee og bistå med å oversette strategier og FNs bærekraftsmål til praksis i organisasjonen og samfunnet? Hos oss vil du få mulighet til å være med å forme din egen stilling og bidra til å bygge vår organisasjon for å være rustet til de utfordringene Tromsø kommune står foran? Vi er åpen for at kandidater med ulike utdanningsbakgrunner søker.

 

Arbeidsoppgaver

 • Holde deg oppdatert på hvordan bærekraftsmålene blir, kan og bør implementeres i en stor organisasjon
 • Gi råd til enheter om hvordan teori kan bli til praksis hos akkurat dem
 • Bidra til en intern perspektivmelding – Hvordan ligger vi an?
 • Se nærmere på hvilke konsekvenser pandemien har hatt i vår organisasjon og for våre innbyggere
 • Bidra til analyser og kunnskapsgrunnlag for å kunne bygge videre på en robust organisasjon
 • Definere områder for forbedring
 • Bidra til å se fremover – hvilken kompetanse trenger vi? Hva betyr de demografiske endringene vi står ovenfor?
 • Delta på viktige møtearenaer og holde presentasjoner

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning. Det er ønskelig at du skriver noen refleksjoner i søknaden om hvorfor akkurat din utdanning er relevant for denne stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Arbeidsspråk er norsk
 • Kjennskap til og forståelse for bærekraftsmålene
 • Har kunnskap om hvordan man overfører teori til praksis
 • Være i stand til å forklare viktige budskap på lettfattelig måte

 

Personlige egenskaper

 • Du er en god relasjonsbygger og liker å hjelpe andre
 • Du er lærevillig og nytenkende
 • Du har stort engasjement for flere sider av bærekraftsbegrepet
 • Du er komfortabel med å holde presentasjoner fysisk og digitalt
 • Du har god arbeidskapasitet og tar initiativ
 • Evner å jobbe mot langsiktige mål
 • Du er tilpasningsdyktig, tar til deg informasjon raskt og utfører arbeidet med nøyaktighet
 • Personlig egnethet vektlegges ved ansettelse

 

Vi tilbyr

 • Et spennende år hos en arbeidsgiver med verdens fineste samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer som oppmuntrer og tar vare på hverandre
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Arbeidssted på Rådhuset i Tromsø sentrum

 

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter

 

Tromsø kommune er Nord-Norges mest folkerike kommune med 77 000 innbyggere. Vi er en stor samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Våre 7000 arbeidsplasser skal være preget av mangfold, og ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Kommunens viktigste ressurs er medarbeiderne som hver dag hele året arbeider for at innbyggerne kan være aktive medborgere og mestre egen hverdag. Kompetente og engasjerte medarbeidere og gode ledere er sammen med den økonomiske handleevnen, forutsetninger for at kommunen skal lykkes i rollen som samfunnsutvikler. Vi ivaretar medarbeiderne gjennom å være en inkluderende og helsefremmende arbeidsplass.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!