Vil du jobbe for en fremtid uten forurensning?

Du søker på stilling hos​ Perpetuum

Om stillingen

Vil du være med å videreutvikle bærekraftsarbeidet og HMSK hos Nord-Norges største privateide avfallsaktør? Perpetuum ser nå etter en trainee som en del av traineeprogrammet Fremstr. Vår nye trainee vil være med på å videreutvikle vårt arbeid innen HMSK og implementere vår bærekraftstrategi.

Du vil være med på å stille krav til leverandører, samarbeidspartnere og jobbe bredt ut i organisasjonen mot andre avdelinger og fagdisipliner for å innhente ideer og muligheter for å operasjonalisere Perpetuums bærekraftsarbeid. Perpetuum ønsker en trainee som vil bruke sin fagkompetanse til å forme stillingen og utfordre oss.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe aktivt i virksomheten innen områdene HMS, kvalitet og bærekraft. Rollen skal være en pådriver og motivator for sikker og kvalitetsmessig god drift, hvor helse- og miljøbelastning søkes minimert. Målsettingen med rollen er å bygge videre på en sterk kultur og forståelse for HMS- og kvalitetsrettet arbeid med bærekraft i fokus. Dette vil være et team-arbeid og du vil ha et sterkt faglig miljø rundt deg i stillingen.

 • Være pådriver i det kontinuerlige forbedringsarbeidet knyttet til HMSK i henhold til de standardene konsernet til enhver tid er sertifisert etter eller jobber med
 • Gjennomføre forebyggende og korrektive tiltak innen HMSK
 • Være faglig rådgiver og pådriver for vårt bærekraftarbeid og implementering av vår bærekraftstrategi

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning – vi er åpne for og oppfordrer ulike fagbakgrunner til å søke
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Arbeidsspråk er norsk
 • Kjennskap til og forståelse for bærekraftsmålene
 • Vi søker etter en trainee med interesse for bærekraft og HMSK, som er effektiv, handingsorientert og strukturert
 • Førerkort klasse B

 

Vi tilbyr:

Du vil jobbe tett sammen med Perpetuums ledelse og store deler av driftsorganisasjonen. Du vil få visitere de ulike lokasjonene og alle våre virksomhetsområder. Her vil du få både kunnskap om bransjen og vårt samfunnsoppdrag samt bidra inn med din relevante kompetanse. Det betyr personlig og faglig utvikling innen bærekraft, HMS- og kvalitetsledelse.

Arbeidsmiljøet i Perpetuum preges av at vi er en organisasjon med fokus på kvalitet og at de ansatte skal ha det bra. Dette prøver vi etter beste evne å gjøre ved å ha nytt og moderne utstyr, fokus på kompetanseheving og er kvalitetsbevisste i alle ledd. Vi kan blant annet tilby:

 • Svært god pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Parkering for sykkel og bil
 • Økonomisk støtte til trening for ansatte

 

 

Perpetuum er Nord-Norges største privateide avfallsaktør, med over 80 ansatte fordelt på 7 lokasjoner fra Kirkens i nord til Harstad i sør. Perpetuum skal være pådriver for en verden uten forurensning. Derfor er vi et selskap som viser vei ved å kreve mer av oss selv, strekke oss lengre for våre kunder, og utvikle bransjeledende løsninger for gjenvinning og sluttbehandling av avfall. Perpetuum sørger for at avfall og forurensning håndteres på en trygg og ansvarlig måte. Vi bistår våre kunder med alt fra opplæring, sortering, innsamling, håndtering, og sluttbehandling av ordinært og farlig avfall. Som avfallsaktør jobber vi aktivt med det sirkulære kretsløpet – både at det skal genereres minst mulig avfall, at mest mulig skal beholdes der gjennom gjenvinning og gjenbruk og at det som må tas ut av kretsløpet blir håndtert på en best mulig måte.

KONTAKTPERSONER

SØKNADSFRIST

Om traineeprogrammet Fremstr

Ved ansettelse i denne stillingen vil du bli en del av Næringsforeningen i Tromsøregionens traineeprogram Fremstr – Norges første traineeprogram for bærekraft!Fremstr er et unikt traineeprogram der nyutdannede talenter rekrutteres til spennende stillinger i våre Fremstr-bedrifter, der bærekraft, nytenkning, innovasjon og mulighetsrom er i fokus. I løpet av året vil du følge et utviklingsprogram som sikrer deg en kombinasjon av både faglig og personlig utvikling. Våre traineer blir en del av et tverrfaglig nettverk både mellom hverandre og arbeidslivet for øvrig.

Som Trainee i Fremstr får du:

 • Faglig og personlig utvikling med særlig vekt på bærekraft
 • Deltakelse i et unikt tverrfaglig nettverk
 • Følge et utviklingsprogram av god kvalitet og høy verdi
 • Gratis deltakelse på Næringsforeningens møteplasser
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale med arbeidsgiver

 

For å søke må du være under 35 år og det kan ikke ha gått lengre enn 2 år siden du fullførte bachelor- eller mastergrad. Fremstr har  traineestillinger fra flere bedrifter som søker ulik kompetanse – søk gjerne på flere stillinger!

Vi lover deg et spennende år fylt med nye opplevelser, kompetanseheving og erfaringsutveksling. Rett og slett en kanonstart på karrieren!